• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 27 mars, 2020

  Valberedningens förslag till styrelse i SSM

  Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlsson. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Bo Andersson, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Peter Wågström avböjer omval. Valberedningen utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM.
 • 27 mars, 2020

  Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

  Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande 29,55 procent av totala antalet aktier och röster i SSM. Lennart Schuss är utsedd av SBB som ny ledamot i SSMs valberedning.
 • 26 mars, 2020

  Inflyttningar har påbörjats i bostadsprojektet Metronomen med 188 bostadsrätter

  Under mars månad har bostadsköpare börjat tillträda sina bostäder i SSMs ytsmarta och prisvärda bostadsrättsprojekt Metronomen med 188 bostadsrätter. Projektet är beläget vid urbana och kommunikationsnära Telefonplan i Stockholm och har en Urban Score[TM] om 100 poäng med avseende på mobilitet, vardagstjänster, hälsa och gemenskap. Fortsatta tillträden sker successivt under året samt bedöms även fortgå under inledningen av 2021, allteftersom produktionen av hela projektet färdigställs. Metronomen är ett JV-projekt mellan SSM och Partners Group. Påbörjade tillträden bedöms ge en positiv effekt på SSMs kassaflöde från och med Q2 2020.
 • 22 mars, 2020

  Handel med teckningsrätter och BTA i SSM:s företrädesemission kommer att inledas den 24 mars 2020

  SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 februari 2020 att styrelsen för SSM beslutat om en företrädesemission av aktier, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 mars 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesmissionen godkändes vid SSM:s extra bolagsstämma den 17 mars 2020. Av administrativa orsaker kommer handel med teckningsrätter och betalda aktier (”BTA”) att inledas tisdagen den 24 mars 2020 istället för måndagen den 23 mars 2020.

Twitter