• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 13 december, 2019

  SSM överens med en majoritet av obligationsägarna om förändrade villkor

  SSM Holding AB (publ) har nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsägare till bolagets utestående obligationslån om 400,0 MSEK. Överenskommelsen innebär att obligationslånet förlängs till 2022, dvs i två år, med oförändrad ränta. SSM har samtidigt förbundit sig att amortera 100,0 MSEK senast i maj 2020 och därefter minst 75,0 MSEK halvårsvis fram till och med 2022, samt att inte lämna utdelning fram tills dess att obligationslånet är återbetalat. SSM avser att påbörja ett skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren under första kvartalet av 2020. Överenskommelsen är villkorad av att tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK tillförs genom emission av aktier eller på annat sätt.
 • 26 november, 2019

  SSMs VD Mattias Lundgren förvärvar en miljon köpoptioner i SSM

  SSMs tillträdande VD & koncernchef Mattias Lundgren har förvärvat en miljon köpoptioner i SSM utställda av huvudägaren Eurodevelopment.
 • 26 november, 2019

  SSM tilldelas markanvisning för 150 bostadsrätter i urbana Sjöstadshöjden

  SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom funktionssmarta och prisvärda bostäder, har tilldelats en markanvisning av Stockholms stad i Sjöstadshöjden, beläget mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Markanvisningen bedöms motsvara 150 bostäder samt kommersiella lokaler. Tidigast möjliga färdigställande av projektet bedöms till 2027.
 • 25 november, 2019

  CFO Casper Tamm slutar på SSM

  Casper Tamm, CFO och medlem av SSMs koncernledning, slutar på SSM för att börja som CFO inom en annan ko...

Twitter