• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 19 november, 2019

  Omvärderingar belastar kvartalets resultat, kassaflöde opåverkat

  Sammanfattning av juli – september 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3). Öve...
 • 12 november, 2019

  Stark kärna – fokus på hyresrättsaffär och kassaflöde under de närmaste åren

  SSM Holding AB (publ) kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts. Översynen bekräftar bolagets starka kärna, men får även till följd att balansförda värden i ett antal projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i nedskrivningar med -312,7 MSEK. Omvärderingarna påverkar inte bolagets kassaflöde. Rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgår preliminärt rörelseresultat för Q3 2019 till -17,7 MSEK. Inkluderas nämnda poster uppgår kvartalets rörelseresultat till -377,7 MSEK. Kassaflöde från löpande verksamhet uppgår till -31,1 MSEK.
 • 11 november, 2019

  Optimerad affärsmodell och reducerad risknivå leder till omvärderingar Q3 2019

  SSM Holding AB (publ) har efter en översyn av bolagets verksamhet idag fattat beslut för att optimera bolagets affärsmodell. Besluten får till följd att vissa projekt samt tillgångar inom bolagets joint ventures omvärderas. Omvärderingarna påverkar inte bolagets kassaflöde men bedöms påverka resultatet för Q3 2019 med -312,7 MSEK.
 • 5 november, 2019

  Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

  Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) samlades tisdagen den 5 november 2019 i Stockholm för en extra bolagsstämma.

Twitter