• Noterat på
  Nasdaq
  Stockholm

 • Jobba
  hos oss

 • Målsättning
  30% hyresrätter

 • Norra Europas
  högsta bostadshus

 • Gemensamt
  orangeri

 • Gemensam
  takterrass

 • Gemensam
  cykelverkstad

 • Prisvärt och
  multi-use-of-space

 • Bostäder till
  morgondagens urbaniter

 • Digital säljprocess

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Boksluts- kommuniké 2017

Rätt positionerad på en
fortsatt avvaktande marknad

Pressmeddelanden

 • 11 april, 2018

  Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

  Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lättare förtäring serveras från och med klockan 12.15.
 • 11 april, 2018

  Valberedningens förslag till styrelse i SSM Holding

  Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande.
 • 27 mars, 2018

  SSM produktionsstartar hyresrättsprojektet Täby Turf med 176 bostäder

  SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda och bostäder, produktionsstartar koncernens första hyresrättsprojekt. Projektet Täby Turf är attraktivt och centralt beläget i den framväxande stadsdelen Täby Park och består av 176 bostäder med en spännande och nydanande gestaltning. Första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2020. Hyresrättsprojektet utvecklas i egen regi med avsikten att förvalta fastigheten i eget förvaltningsbestånd
 • 26 mars, 2018

  SSM tecknar avsiktsförklaring beträffande 1 200 byggrätter till ett projektvärde av 3,5 miljarder SEK

  SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har tecknat en avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB om ensamrätten till att förvärva fem industrifastigheter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby. Förvärvet beräknas till cirka 1 200 byggrätter och motsvarar ett projektvärde om cirka 3,5 miljarder SEK efter färdigställande. Slutliga avtal beräknas kunna ingås innan tredje kvartalets utgång 2018 efter att sedvanlig due diligence genomförts.

Twitter