• Vi söker fler
  medarbetare

 • Bostäder för morgondagens urbaniter.

 • Bo mindre.
  Lev större.

 • Noterat på
  Nasdaq
  Stockholm.

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Delårsrapport Q2 2017

Fortsatt stark utveckling
i en stabil marknad.

Pressmeddelanden

 • 17 augusti, 2017

  Fortsatt stark utveckling i en stabil marknad

  Sammanfattning av andra kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade till 168,4 MSEK (130,1). Bruttomarginalen ö...
 • 17 juli, 2017

  SSM etablerar JV-samarbete med Partners Group för utveckling av projekt till ett värde av 7,6 mdr SEK

  SSM Holding AB (publ) har etablerat ett JV-samarbete med den globala förvaltaren Partners Group. Samarbetet omfattar projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen. Projektens sammanlagda värde efter färdigställande estimeras till cirka 7,6 mdr SEK med en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum. Samarbetet bekräftar SSM:s uttalade JV-strategi samtidigt som SSM-koncernens finansieringskapacitet förstärks ytterligare. JV-samarbetet har etablerats genom ett nybildat holdingbolag som ägs till 50 procent vardera av SSM och Partners Group. Transaktionen beräknas för SSM:s del ge en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om cirka 108 MSEK och en resultateffekt om cirka 106 MSEK för tredje kvartalet 2017.
 • 13 juli, 2017

  SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 150 bostäder i Sollentuna

  SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholmsregionen inom yteffektiva och prisvärda bostäder, fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 7 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår till 25 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Försäljningsstart är beräknad till tredje kvartalet 2019 och inflyttning förväntas kunna ske under senare delen av 2021.
 • 10 juli, 2017

  SSM produktionsstartar 204 bostadsrätter efter en hög försäljningstakt i projekt Kosmopoliten

  Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

Twitter