• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 30 december, 2019

  SSM tryggar långsiktig lånefinansiering – samtliga fastighetskrediter refinansieras via tvåårsavtal

  SSM Holding AB (publ) har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansering, tecknat ett tvåårigt låneavtal om 114 MSEK avseende refinansiering av bolagets samtliga fastighetskrediter. Sedan tidigare har SSM även nått en villkorad överenskommelse med en majoritet av bolagets obligationsägare om en tvåårig förlängning av bolagets obligationslån som förfaller i maj 2020. Arbetet med refinansiering av fastighetskrediter och obligationslån belastar fjärde  kvartalet 2019 med kostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 14 MSEK.
 • 20 december, 2019

  SSM säljer bostadsprojekt Bromma Square

  SSM Holding AB (publ) har sålt sin andel i bostadsprojektet Bromma Square med 355 planerade bostadsrätter till JV-partnern Profi Fastigheter. Försäljningen är en konsekvens av utfallet från den utvärdering av projektet som inleddes i Q3 2019. Försäljningen har en marginell påverkan på SSMs resultat samtidigt som kassaflödet påverkas positivt med 42,9 MSEK under Q1 2020.
 • 17 december, 2019

  Valberedning i SSM inför årsstämma 2020

  Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september sa...
 • 13 december, 2019

  SSM överens med en majoritet av obligationsägarna om förändrade villkor

  SSM Holding AB (publ) har nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsägare till bolagets utestående obligationslån om 400,0 MSEK. Överenskommelsen innebär att obligationslånet förlängs till 2022, dvs i två år, med oförändrad ränta. SSM har samtidigt förbundit sig att amortera 100,0 MSEK senast i maj 2020 och därefter minst 75,0 MSEK halvårsvis fram till och med 2022, samt att inte lämna utdelning fram tills dess att obligationslånet är återbetalat. SSM avser att påbörja ett skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren under första kvartalet av 2020. Överenskommelsen är villkorad av att tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK tillförs genom emission av aktier eller på annat sätt.

Twitter