• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 17 februari, 2020

  Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

  Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 klockan 10:00 CET i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockholms kommun. Inregistrering sker från och med klockan 09:30 CET.
 • 17 februari, 2020

  SSM fokuserar på hyresrätter och balanserad risk – Tecknar avsiktsförklaring om försäljning av JV-projektet Tellus Towers till närstående

  SSM Holding AB (publ) har en tydlig fokusering på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt samt ett balanserat risktagande i bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan. Till följd av denna fokusering har SSM idag tecknat en icke bindande avsiktsförklaring avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers med cirka 1 200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till Clear Real Estate Holding AB (närstående).
 • 17 februari, 2020

  SSM renodlar projektportföljen baserat på bolagets nya affärsplan

  - Avyttrar projekten Järnet och hälften av Älvsjö Quarters till närstående SSM Holding AB (publ), (”SSM” eller ”Bolaget”) Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, fortsätter att realisera Bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan för 2020 – 2024 i syfte att skapa värde och optimera kassaflöde. Bolaget har idag ingått avtal avseende försäljning av hela projektet Järnet samt 50 procent av projektet Älvsjö Quarters till ett sammanlagt försäljningspris om cirka 34,0 MSEK. Avtalen har ingåtts med närstående till SSM, varför SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionerna.
 • 17 februari, 2020

  SSM:s styrelse har beslutat om företrädesemission villkorad av extra bolagsstämmans godkännande

  Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) har idag, den 17 februari 2020, beslutat...

Twitter