• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 9 april, 2020

  Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

  Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533 – 3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed til...
 • 8 april, 2020

  SSMs företrädesemission fulltecknad

  Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för SSMs befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 21 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 mars 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och SSM tillförs därmed cirka 157,0 MSEK före emissionskostnader.
 • 27 mars, 2020

  Valberedningens förslag till styrelse i SSM

  Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlsson. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Bo Andersson, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Peter Wågström avböjer omval. Valberedningen utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM.
 • 27 mars, 2020

  Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

  Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande 29,55 procent av totala antalet aktier och röster i SSM. Lennart Schuss är utsedd av SBB som ny ledamot i SSMs valberedning.

Twitter