• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 20 oktober, 2020

  SSMs projekt Elverket Nacka byter JV-partner

  SSMs nuvarande JV-partner i projektet Elverket Nacka, Libu Invest AB, har träffat en överenskommelse m...
 • 14 oktober, 2020

  SSM har erhållit ett offentligt uppköpserbjudande från Amasten

  Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Erbjudandet omfattar överlåtelse av samtliga utestående aktier i SSM mot ett vederlag om 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM (”Erbjudandet”).
 • 9 oktober, 2020

  SSM kallar till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande

  På begäran av SSM Holding AB (”SSM”) kallar agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Syftet med justeringen är att möjliggöra för SSM att notera bolagets utestående obligationslån vid Nasdaq First North.
 • 24 september, 2020

  Tellus Towers utformning påverkas av ändrade planer för centrala Telefonplan

  SSMs JV-projekt Tellus Towers vid Telefonplan i Stockholm kommer att ändras i sin utformning till följd av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan. Av beslutet följer att områdets tidigare planerade 1 500 bostäder justeras till cirka 1 000 bostäder samt att en grupp av höga hus ersätter Tellus Towers två höga torn. Förändringen syftar till en ökad variation av bostäder och att huskropparna i större utsträckning kommer vara i linje med Stockholms nuvarande stadssiluett. Stadsbyggnadsnämndens beslut bedöms inte påverka SSMs resultat eller balansräkning för Q3 eller helåret 2020. SSMs andel av projektets bokförda värde uppgick per Q2 2020 till 30,4 MSEK.

Twitter