• Hälsosam
  livsstil

 • Trygghet och
  inkludering

 • Balans
  i vardagen

 • Smidigt och
  klimatsmart

 • Medvetna
  bostadsval

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Pressmeddelanden

 • 6 februari, 2019

  SSM tillämpar ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar

  SSM Holding AB (publ) kommer från och med delårsrapport Q4 2018 att tillämpa ny redovisnings-princip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar. Den nya redovisningsprincipen innebär bland annat att bostadsrättsföreningarna konsolideras i SSM:s koncernredovisning och att resultat från genomförda projekt redovisas vid den tidpunkt den enskilde bostadsrättsköparen tillträder bostaden. Förändringarna påverkar inte bolagets process för projektutveckling eller finansiella mål.
 • 1 februari, 2019

  Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om fortsatt planarbete för Tellus Towers

  Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 31 januari fattades beslut om fortsatt planarbete för totalt 1 500 bostäder vid Telefonplan där SSM:s två bostadstorn Tellus Towers ingår. Tellus Towers är en viktig del av en större vision och satsning på området Telefonplan som också omfattar överdäckning av tunnelbanan och ny stationsbyggnad. 18 000 personer har redan anmält sitt intresse till att få bo i Tellus Towers som får 1 200 bostäder med olika upplåtelseformer. En detaljplan kan antas under Q4 2020.
 • 25 januari, 2019

  Projekt Clustret i Järfälla avslutas

  Efter förhandling har SSM och Upland Securities valt att avsluta projektet Clustret i Järfälla....
 • 22 januari, 2019

  Tillväxt inom hyresrättsaffär, hög säljgrad i pågående produktion av bostadsrätter samt stärkt bostads-produkt till unga vuxna och enpersonshushåll

  SSM justerade under 2018 affärsstrategi och bostadsprodukt för att möta den förändrade bostadsmarknaden i Stockholm samt stärka kunderbjudandet till unga vuxna och enpersons-hushåll. Justeringen angav en tydlig tillväxt inom hyresrätter samt fokusering på en än mer optimerad och prisvärd bostadsprodukt. SSM:s flexibla byggrättsportfölj har möjliggjort en snabb anpassning av strategi och produkt. Under 2018 har två hyresrättsprojekt med totalt 272 hyresrätter produktionsstartats och vid årsskiftet bestod 43,8 procent av bolagets samtliga byggrätter i utvecklingsfas av hyresrättsprojekt. Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion uppgick samtidigt till 96,9 procent. I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK relanseras i projekten Täby Market och Elverket i Nacka.

Twitter