• Noterat på
  Nasdaq
  Stockholm

 • Jobba
  hos oss

 • Målsättning
  30% hyresrätter

 • Norra Europas
  högsta bostadshus

 • Gemensamt
  orangeri

 • Gemensam
  takterrass

 • Gemensam
  cykelverkstad

 • Prisvärt och
  multi-use-of-space

 • Bostäder till
  morgondagens urbaniter

 • Digital säljprocess

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Boksluts- kommuniké 2017

Rätt positionerad på en
fortsatt avvaktande marknad

Pressmeddelanden

 • 15 mars, 2018

  Tidigt samråd inleds för Tellus Towers

  En betydelsefull milstolpe inträffar idag för det av SSM och Partners Groups JV-drivna och nyskapande projektet Tellus Towers. Stockholms Stadsbyggnadskontor påbörjar, från och med idag till slutet av april, ett tidigt samråd för området kring centrala Telefonplan i Stockholm, vilket även inkluderar projektet Tellus Towers. Tellus Towers är tänkt att bestå av två huskroppar, 78 respektive 58 våningar höga och ge plats för 1 200 bostäder; fördelat på bostadsrätter, hyresrätter samt ägarlägenheter. Projektet planerar även för hotellverksamhet, kommersiella ytor och gemensamhetsytor för både boende och besökare samt ett besökscentrum för allmänheten. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande väntas till mitten av juni 2018.
 • 8 mars, 2018

  Klargörande beträffande förhandsavtal i projekt West Side Solna

  Bostadsrättsföreningen West Side Solna har nyligen mottagit hävningar avseende förhandsavtal från 53 bostadsköpare. Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade. Resultateffekten bedöms vara marginell för SSM-koncernen.
 • 22 februari, 2018

  Rätt positionerad på en fortsatt avvaktande marknad

  Sammanfattning av januari – december 2017. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9). Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8).
 • 16 februari, 2018

  SSMs JV-bolag Studentbacken tilldelas markanvisning för 100 studentbostäder i Bromma

  SSMs JV-bolag Studentbacken har tilldelats en markanvisning för 100 studentbostäder i Bromma....

Twitter