• Noterat på
  Nasdaq
  Stockholm

 • Jobba
  hos oss

 • Målsättning
  30% hyresrätter

 • Norra Europas
  högsta bostadshus

 • Gemensamt
  orangeri

 • Gemensam
  takterrass

 • Gemensam
  cykelverkstad

 • Prisvärt och
  multi-use-of-space

 • Bostäder till
  morgondagens urbaniter

Ledande bostadsutvecklare i ett attraktivt nischsegment

Utifrån en vision om en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt, bygger SSM bostäder för hushåll som består av en till två personer med högsta funktionalitet inbyggd i varje kvadratmeter, nära till city och allmänna kommunikationer.

Delårsrapport Q3 2017

Ett starkt rörelseresultat
på en avvaktande marknad

Pressmeddelanden

 • 15 november, 2017

  Ett starkt rörelseresultat på en avvaktande marknad

  Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen minskade till 104,1 MSEK (189,7). Rörelseresultatet ökade till 124,9 MSEK (63,1) och rörelsemarginalen till 120,0% (33,3).
 • 15 november, 2017

  SSM förvärvar ett unikt projekt motsvarande 250 bostäder i urbana och växande Hägersten

  SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens marknadsledande bostadsutvecklare inom prisvärda och yteffektiva bostäder, fortsätter expandera genom att förvärva ett bostadsprojekt med strandtomt i urbana och växande Hägersten av stiftelsen Neijp-Henriksberg. Projektet omfattar cirka 12 700 m2 BOA, vilket SSM bedömer kunna utveckla till 250 bostadsrätter. Detaljplanearbete är påbörjat och initial köpeskilling uppgår till 60 MSEK, varav 30 MSEK betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Försäljningen är uppdelad på tre jämnt fördelade etapper. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av dessa etapper. Försäljningsstart är beräknad till 2019 och inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
 • 2 november, 2017

  Valberedning i SSM inför årsstämma 2018

  Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 20...
 • 26 oktober, 2017

  SSM påbörjar försäljningen av 72 studentbostäder

  SSM påbörjar idag försäljningen av 72  studentbostäder, i form av bostadsrätter, inom ramen för projektet Tentafabriken. Projektet är beläget i centrala Sollentuna med närhet till köpcentrum och service, grönområden, slalombacke samt goda allmänna kommunikationer till regionens olika lärosäten. Bostäderna består framförallt av ett rum och kök om 24 m2 med direktanslutna förråds-utrymmen. Samtliga bostäder planeras för att antingen ha en egen balkong eller en egen uteplats. Projektet planerar även för en gemensam takterrass och 1000/1000 Mbit/s bredband ingår i de boendes månadsavgift. Inflyttning beräknas kunna påbörjas under slutet av 2019. SSM har som långsiktig målsättning att tio procent av koncernens bostadsportfölj ska bestå av studentbostäder.

Twitter