# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2018-07-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2018-07-31
3 Weland Holding AB 994 828 2,5% 2,5%   2018-07-31
4 Tredje AP-fonden 959 886 2,4% 2,4% -0,01% 2018-07-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2018-07-31
6 Avanza Pension 393 914 1,0% 1,0% 0.00% 2018-07-31
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2018-07-31
8 XACT Fonder 180 835 0,5% 0,5%   2018-06-30
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2018-07-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 392 0,4% 0,4%   2018-07-31
Total top 10 34 692 508 88,4% 88,4% -0.00%  
Övriga 4 560 034 11,6% 11,6% 0.00%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.