# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amasten 57 390 538 97,5% 97,5% 67,92% 2020-12-31
2 Övriga 1 488 275 2,5% 2,5% -67,92% 2020-12-31
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.