# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2019-07-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2019-07-31
3 Weland Holding AB 1 019 828 2,6% 2,6%   2019-07-31
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2019-07-31
5 Tredje AP-fonden 608 996 1,6% 1,6% -0,06% 2019-07-31
6 Avanza Pension 396 476 1,0% 1,0% 0,02% 2019-07-31
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2019-07-31
8 XACT Fonder 219 231 0,6% 0,6%   2019-06-30
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2019-07-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 492 0,4% 0,4%   2019-07-31
Total top 10   34 407 676 87,7% 87,7% -0,04%  
Övriga   4 844 866 12,3% 12,3% 0,04%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.