# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2019-11-30
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2019-11-30
3 Weland Holding AB 1 069 827 2,7% 2,7%   2019-11-30
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2019-11-30
5 Tredje AP-fonden 462 620 1,2% 1,2%   2019-11-30
6 Avanza Pension 410 546 1,0% 1,0% -0,02% 2019-11-30
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2019-11-30
8 XACT Fonder 206 217 0,5% 0,5%   2019-10-31
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2019-11-30
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 492 0,4% 0,4%   2019-11-30
Total top 10   34 312 355 87,4% 87,4% -0,02%  
Övriga   4 940 187 12,6% 12,6% 0,02%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.