# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2019-09-30
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2019-09-30
3 Weland Holding AB 1 019 828 2,6% 2,6%   2019-09-30
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2019-09-30
5 Tredje AP-fonden 535 505 1,4% 1,4% -0,13% 2019-09-30
6 Avanza Pension 409 724 1,0% 1,0% 0,01% 2019-09-30
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2019-09-30
8 XACT Fonder 207 217 0,5% 0,5%   2019-08-31
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2019-09-30
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 492 0,4% 0,4%   2019-09-30
Total top 10   34 335 419 87,5% 87,5% -0,12%  
Övriga   4 917 123 12,5% 12,5% 0,12%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.