# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 15 429 056 39,3% 39,3% -29,55% 2020-01-16
2 Amasten Fastighets AB 11 600 000 29,6% 29,6% 29,55% 2020-01-16
3 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2019-12-31
4 Weland Holding AB 1 069 827 2,7% 2,7%   2019-12-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2019-12-31
6 Tredje AP-fonden 435 604 1,1% 1,1% -0,07% 2019-12-31
7 Avanza Pension 415 220 1,1% 1,1% 0,01% 2019-12-31
8 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2019-12-31
9 XACT Fonder 203 912 0,5% 0,5% 0.00% 2019-12-31
10 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2019-12-31
Total top 10   34 117 216 86,9% 86,9% -0,06%  
Övriga   5 135 326 13,1% 13,1% 0,06%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.