# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 11 629 056 29,6% 29,6% -39,23% 2020-01-31
2 Amasten Bostäder AB 11 600 000 29,6% 29,6% 29,55% 2020-01-31
3 Gösta Welandson med bolag 3 800 000 9,7% 9,7% 9,68% 2020-01-31
4 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2020-01-31
5 Weland Holding AB 1 069 827 2,7% 2,7%   2020-01-31
6 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2020-01-31
7 Avanza Pension 420 787 1,1% 1,1% 0,01% 2020-01-31
8 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2020-01-31
9 XACT Fonder 203 912 0,5% 0,5%   2019-12-31
10 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2020-01-31
Total top 10 33 687 179 85,8% 85,8% 0,01%  
Övriga 5 565 363 14,2% 14,2% -0,01%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.