# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2018-10-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2018-11-30
3 Weland Holding AB 1 019 828 2,6% 2,6% 0,03% 2018-11-30
4 Tredje AP-fonden 944 654 2,4% 2,4% -0.00% 2018-11-30
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2018-11-30
6 Avanza Pension 382 678 1,0% 1,0% 0,01% 2018-11-30
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2018-11-30
8 XACT Fonder 185 553 0,5% 0,5%   2018-10-31
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2018-11-30
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 173 492 0,4% 0,4%   2018-11-30
Total top 10 34 698 858 88,4% 88,4% 0,03%  
Övriga 4 553 684 11,6% 11,6% -0,03%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.