# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2018-05-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 480 957 8,9% 8,9%   2018-05-31
3 Tredje AP-fonden 1 090 620 2,8% 2,8% -0,17% 2018-05-31
4 Weland Holding AB 957 132 2,4% 2,4%   2018-05-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2018-05-31
6 Avanza Pension 393 381 1,0% 1,0% 0,15% 2018-05-31
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2018-05-31
8 XACT Fonder 182 749 0,5% 0,5%   2018-05-31
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2018-05-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 392 0,4% 0,4%   2018-05-31
Total top 10   34 656 629 88,3% 88,3% -0,02%  
Övriga   4 595 913 11,7% 11,7% 0,02%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.