# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2018-01-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 470 957 8,8% 8,8%   2018-01-31
3 Tredje AP-fonden 1 306 176 3,3% 3,3% -0,08% 2018-01-31
4 Gösta Welandson 904 654 2,3% 2,3% 0,15% 2018-01-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2018-01-31
6 Avanza Pension 283 887 0,7% 0,7% 0,08% 2018-01-31
7 Malmegårds Fastighets Aktiebolag 274 342 0,7% 0,7%   2018-01-31
8 XACT Fonder 182 000 0,5% 0,5%   2017-12-31
9 Anders Janson 174 000 0,4% 0,4%   2018-01-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 392 0,4% 0,4%   2018-01-31
Total top 10 34 698 464 88,4% 88,4% 0,15%  
Övriga 4 554 078 11,6% 11,6% -0,15%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.