# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amasten Bostäder AB 17 400 000 29,6% 29,6%   2020-08-31
2 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 17 400 000 29,6% 29,6%   2020-08-31
3 Gösta Welandson med bolag 7 700 000 13,1% 13,1%   2020-08-31
4 Länsförsäkringar Fonder 5 775 005 9,8% 9,8%   2020-08-31
5 Weland Holding AB 1 604 740 2,7% 2,7%   2020-08-31
6 Mattias Roos 903 000 1,5% 1,5%   2020-08-31
7 Avanza Pension 453 195 0,8% 0,8% 0,02% 2020-08-31
8 Theodor Jeansson 391 348 0,7% 0,7% -0,22% 2020-08-31
9 Handelsbanken Fonder 326 937 0,6% 0,6%   2020-07-31
10 Bengt Malmegård 274 342 0,5% 0,5%   2020-08-31
Total top 10 52 228 567 88,7% 88,7% -0,20%  
Övriga 6 650 246 11,3% 11,3% 0,20%  
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.