# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2017-10-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 420 910 8,7% 8,7% 0,69% 2017-10-31
3 Tredje AP-fonden 1 364 086 3,5% 3,5% -0,03% 2017-10-31
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2017-10-31
5 Gösta Welandson 847 458 2,2% 2,2%   2017-10-31
6 Malmegårds Fastighets Aktiebolag 274 342 0,7% 0,7%   2017-10-31
7 Säästöpankki Fonder 209 436 0,5% 0,5% -0,07% 2017-10-31
8 Avanza Pension 190 490 0,5% 0,5% -0.00% 2017-10-31
9 Anders Janson 174 000 0,4% 0,4%   2017-10-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 392 0,4% 0,4%   2017-10-31
Total top 10 34 583 170 88,1% 88,1% 0,59%  
Övriga 4 669 372 11,9% 11,9% -0,59%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%