# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2019-01-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 611 255 9,2% 9,2%   2019-01-31
3 Weland Holding AB 1 019 828 2,6% 2,6%   2019-01-31
4 Tredje AP-fonden 909 991 2,3% 2,3% -0,06% 2019-01-31
5 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2019-01-31
6 Avanza Pension 380 349 1,0% 1,0% 0,01% 2019-01-31
7 Bengt Malmegård 274 342 0,7% 0,7%   2019-01-31
8 XACT Fonder 185 553 0,5% 0,5%   2018-12-31
9 Anders Janson 175 000 0,4% 0,4%   2019-01-31
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 170 492 0,4% 0,4%   2019-01-31
Total top 10 34 658 866 88,3% 88,3% -0,05%  
Övriga 4 593 676 11,7% 11,7% 0,05%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.