# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2017-06-30
2 Länsförsäkringar Fonder 3 134 058 8,0% 8,0% 2,27% 2017-06-30
3 Tredje AP-Fonden 1 406 486 3,6% 3,6% -0,04% 2017-06-30
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2017-06-30
5 Gösta Welandson 847 458 2,2% 2,2%   2017-06-30
6 Malmegårds Fastighets Aktiebolag 274 342 0,7% 0,7% -1,89% 2017-06-30
7 Säästöpankki Fonder 263 360 0,7% 0,7%   2017-05-31
8 XACT Fonder 189 193 0,5% 0,5% 0,02% 2017-06-30
9 Avanza Pension 177 918 0,5% 0,5% 0,02% 2017-06-30
10 Handelsbanken Liv Försäkring AB 169 992 0,4% 0,4% -0.00% 2017-06-30
Total top 10 34 394 863 87,6% 87,6% 0,38%  
Övriga 4 857 679 12,4% 12,4% -0,38%  
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%