# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Eurodevelopment AG 27 029 056 68,9% 68,9%   2017-08-31
2 Länsförsäkringar Fonder 3 150 841 8,0% 8,0% 0,04% 2017-08-31
3 Tredje AP-Fonden 1 381 886 3,5% 3,5% -0,01% 2017-08-31
4 Mattias Roos 903 000 2,3% 2,3%   2017-08-31
5 Gösta Welandson 847 458 2,2% 2,2%   2017-08-31
6 Malmegårds Fastighets Aktiebolag 274 342 0,7% 0,7%   2017-08-31
7 Säästöpankki Fonder 243 319 0,6% 0,6% -0.00% 2017-08-31
8 XACT Fonder 187 879 0,5% 0,5% 0.00% 2017-08-31
9 Avanza Pension 177 131 0,5% 0,5% 0,01% 2017-08-31
10 Anders Janson 172 000 0,4% 0,4% 0,01% 2017-08-31
Total top 10   34 366 912 87,6% 87,6% 0,05%  
Övriga   4 885 630 12,4% 12,4% -0,05%  
Totalt   39 252 542 100,0% 100,0% 0.00%