Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 64 423 0,2% 0,2% 944 45,2%
101 - 200 39 043 0,1% 0,1% 239 11,5%
201 - 300 29 616 0,1% 0,1% 113 5,4%
301 - 400 28 775 0,1% 0,1% 78 3,7%
401 - 500 26 754 0,1% 0,1% 56 2,7%
501 - 1 000 139 114 0,4% 0,4% 172 8,2%
1 001 - 2 000 300 136 0,8% 0,8% 192 9,2%
2 001 - 5 000 488 118 1,2% 1,2% 141 6,8%
5 001 - 10 000 444 707 1,1% 1,1% 56 2,7%
10 001 - 20 000 546 841 1,4% 1,4% 36 1,7%
20 001 - 50 000 1 055 753 2,7% 2,7% 36 1,7%
50 001 - 100 000 594 098 1,5% 1,5% 9 0,4%
100 001 - 500 000 2 325 611 5,9% 5,9% 11 0,5%
500 001 - 1 000 000 903 000 2,3% 2,3% 1 0.0%
1 000 001 - 2 000 000 1 069 827 2,7% 2,7% 1 0.0%
2 000 001 - 30 640 311 78,1% 78,1% 2 0,1%
Anonymt ägande 556 415 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 087 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.