Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 23 153 0.0% 0.0% 521 55,7%
101 - 200 17 826 0.0% 0.0% 114 12,2%
201 - 300 11 314 0.0% 0.0% 45 4,8%
301 - 400 10 068 0.0% 0.0% 27 2,9%
401 - 500 9 490 0.0% 0.0% 20 2,1%
501 - 1 000 53 223 0,1% 0,1% 64 6,8%
1 001 - 2 000 98 059 0,2% 0,2% 65 6,9%
2 001 - 5 000 172 172 0,3% 0,3% 49 5,2%
5 001 - 10 000 101 582 0,2% 0,2% 13 1,4%
10 001 - 20 000 58 459 0,1% 0,1% 4 0,4%
20 001 - 50 000 304 709 0,5% 0,5% 10 1,1%
50 001 - 100 000 50 247 0,1% 0,1% 1 0,1%
100 001 - 500 000 419 966 0,7% 0,7% 2 0,2%
500 001 - 1 000 000 0 0.0% 0.0%    
1 000 001 - 2 000 000 0 0.0% 0.0%    
2 000 001 - 57 390 538 97,5% 97,5% 1 0,1%
Anonymt ägande 158 007 0,3% 0,3%    
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 936 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.