Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 70 033 0,2% 0,2% 999 46,3%
101 - 200 41 190 0,1% 0,1% 250 11,6%
201 - 300 29 681 0,1% 0,1% 113 5,2%
301 - 400 28 772 0,1% 0,1% 78 3,6%
401 - 500 25 699 0,1% 0,1% 54 2,5%
501 - 1 000 137 857 0,4% 0,4% 173 8,0%
1 001 - 2 000 312 734 0,8% 0,8% 202 9,4%
2 001 - 5 000 456 213 1,2% 1,2% 136 6,3%
5 001 - 10 000 440 444 1,1% 1,1% 57 2,6%
10 001 - 20 000 552 564 1,4% 1,4% 37 1,7%
20 001 - 50 000 1 079 654 2,8% 2,8% 36 1,7%
50 001 - 100 000 462 081 1,2% 1,2% 7 0,3%
100 001 - 500 000 1 886 582 4,8% 4,8% 10 0,5%
500 001 - 1 000 000 1 511 996 3,9% 3,9% 2 0,1%
1 000 001 - 2 000 000 1 019 828 2,6% 2,6% 1 0.0%
2 000 001 - 30 640 311 78,1% 78,1% 2 0,1%
Anonymt ägande 556 903 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 157 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.