Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 58 715 498 99,7% 99,7% 915 97,8%
Schweiz 1 865 0.0% 0.0% 2 0,2%
Spanien 1 500 0.0% 0.0% 1 0,1%
Danmark 527 0.0% 0.0% 4 0,4%
Norge 406 0.0% 0.0% 2 0,2%
Övriga 1 010 0.0% 0.0% 12 1,3%
Anonymt ägande 158 007 0,3% 0,3%    
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 936 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.