Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Schweiz 27 034 165 68,9% 68,9% 7 0,3%
Sverige 11 592 331 29,5% 29,5% 2 101 91,4%
Finland 34 212 0,1% 0,1% 4 0,2%
Norge 8 649 0.0% 0.0% 5 0,2%
Danmark 7 625 0.0% 0.0% 2 0,1%
Övriga 18 657 0.0% 0.0% 38 1,7%
Anonymt ägande 556 903 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 157 93,8%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.