Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Schweiz 27 033 865 68,9% 68,9% 6 0,3%
Sverige 11 597 509 29,5% 29,5% 2 038 91,7%
Finland 35 112 0,1% 0,1% 4 0,2%
Danmark 7 626 0.0% 0.0% 3 0,1%
Norge 7 167 0.0% 0.0% 4 0,2%
Övriga 14 848 0.0% 0.0% 32 1,4%
Anonymt ägande 556 415 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 087 93,9%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.