Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 57 508 170 97,7% 97,7% 50 5,3%
 - Svenska 57 502 862 97,7% 97,7% 29 3,1%
 - Utländska 5 308 0.0% 0.0% 21 2,2%
Svenska Privatpersoner 1 207 500 2,1% 2,1% 884 94,4%
Pension & Försäkring 5 136 0.0% 0.0% 2 0,2%
 - Svenska 5 136 0.0% 0.0% 2 0,2%
Anonymt ägande 158 007 0,3% 0,3%    
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 936 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.