Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 28 992 794 73,9% 73,9% 170 8,1%
 - Svenska 1 927 563 4,9% 4,9% 122 5,8%
 - Utländska 27 065 231 69,0% 69,0% 48 2,3%
Svenska Privatpersoner 4 959 004 12,6% 12,6% 1 895 90,8%
Fondbolag 4 070 945 10,4% 10,4% 9 0,4%
 - Svenska 4 037 558 10,3% 10,3% 8 0,4%
 - Utländska 33 387 0,1% 0,1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 644 848 1,6% 1,6% 6 0,3%
 - Svenska 644 848 1,6% 1,6% 6 0,3%
Stiftelse 28 536 0,1% 0,1% 7 0,3%
 - Svenska 28 536 0,1% 0,1% 7 0,3%
Anonymt ägande 556 415 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 087 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.