Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 28 865 283 73,5% 73,5% 188 8,7%
 - Svenska 1 795 362 4,6% 4,6% 133 6,2%
 - Utländska 27 069 921 69,0% 69,0% 55 2,5%
Svenska Privatpersoner 4 866 326 12,4% 12,4% 1 944 90,1%
Fondbolag 4 095 697 10,4% 10,4% 9 0,4%
 - Svenska 4 062 310 10,3% 10,3% 8 0,4%
 - Utländska 33 387 0,1% 0,1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 828 640 2,1% 2,1% 6 0,3%
 - Svenska 828 640 2,1% 2,1% 6 0,3%
Stiftelse 39 693 0,1% 0,1% 10 0,5%
 - Svenska 39 693 0,1% 0,1% 10 0,5%
Anonymt ägande 556 903 1,4% 1,4%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 157 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.