Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 76 191 0,2% 0,2% 1 047 46,6%
101 - 200 41 700 0,1% 0,1% 253 11,2%
201 - 300 32 449 0,1% 0,1% 123 5,5%
301 - 400 33 339 0,1% 0,1% 91 4,0%
401 - 500 34 444 0,1% 0,1% 73 3,2%
501 - 1 000 140 384 0,4% 0,4% 178 7,9%
1 001 - 2 000 319 393 0,8% 0,8% 207 9,2%
2 001 - 5 000 438 787 1,1% 1,1% 131 5,8%
5 001 - 10 000 415 082 1,1% 1,1% 53 2,4%
10 001 - 20 000 599 753 1,5% 1,5% 40 1,8%
20 001 - 50 000 945 021 2,4% 2,4% 33 1,5%
50 001 - 100 000 334 701 0,9% 0,9% 5 0,2%
100 001 - 500 000 1 831 486 4,7% 4,7% 10 0,4%
500 001 - 1 000 000 1 836 578 4,7% 4,7% 2 0,1%
1 000 001 - 2 000 000 1 019 828 2,6% 2,6% 1 0.0%
2 000 001 - 30 640 311 78,1% 78,1% 2 0,1%
Anonymt ägande 513 095 1,3% 1,3%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 249 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.