Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 72 945 0,2% 0,2% 1 032 46,6%
101 - 200 42 071 0,1% 0,1% 254 11,5%
201 - 300 31 239 0,1% 0,1% 118 5,3%
301 - 400 31 043 0,1% 0,1% 84 3,8%
401 - 500 30 150 0,1% 0,1% 64 2,9%
501 - 1 000 138 281 0,4% 0,4% 173 7,8%
1 001 - 2 000 324 965 0,8% 0,8% 208 9,4%
2 001 - 5 000 443 476 1,1% 1,1% 133 6,0%
5 001 - 10 000 394 939 1,0% 1,0% 51 2,3%
10 001 - 20 000 614 398 1,6% 1,6% 40 1,8%
20 001 - 50 000 1 020 675 2,6% 2,6% 36 1,6%
50 001 - 100 000 392 070 1,0% 1,0% 6 0,3%
100 001 - 500 000 1 830 826 4,7% 4,7% 10 0,5%
500 001 - 1 000 000 1 764 760 4,5% 4,5% 2 0,1%
1 000 001 - 2 000 000 1 019 828 2,6% 2,6% 1 0.0%
2 000 001 - 30 640 311 78,1% 78,1% 2 0,1%
Anonymt ägande 460 565 1,2% 1,2%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 214 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.