Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 69 827 0,2% 0,2% 989 46,0%
101 - 200 40 609 0,1% 0,1% 247 11,5%
201 - 300 30 497 0,1% 0,1% 116 5,4%
301 - 400 29 192 0,1% 0,1% 79 3,7%
401 - 500 26 565 0,1% 0,1% 56 2,6%
501 - 1 000 138 479 0,4% 0,4% 174 8,1%
1 001 - 2 000 313 379 0,8% 0,8% 202 9,4%
2 001 - 5 000 459 225 1,2% 1,2% 138 6,4%
5 001 - 10 000 407 209 1,0% 1,0% 52 2,4%
10 001 - 20 000 527 710 1,3% 1,3% 35 1,6%
20 001 - 50 000 1 201 269 3,1% 3,1% 41 1,9%
50 001 - 100 000 393 947 1,0% 1,0% 6 0,3%
100 001 - 500 000 1 836 991 4,7% 4,7% 10 0,5%
500 001 - 1 000 000 1 686 529 4,3% 4,3% 2 0,1%
1 000 001 - 2 000 000 1 019 828 2,6% 2,6% 1 0.0%
2 000 001 - 30 640 311 78,1% 78,1% 2 0,1%
Anonymt ägande 430 975 1,1% 1,1%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 150 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.