Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Schweiz 27 032 600 68,9% 68,9% 6 0,3%
Sverige 11 643 245 29,7% 29,7% 2 188 97,3%
Finland 34 232 0,1% 0,1% 6 0,3%
Danmark 7 685 0.0% 0.0% 4 0,2%
Norge 7 607 0.0% 0.0% 5 0,2%
Övriga 14 078 0.0% 0.0% 40 1,8%
Anonymt ägande 513 095 1,3% 1,3%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 249 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.