Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Schweiz 27 034 165 68,9% 68,9% 7 0,3%
Sverige 11 691 817 29,8% 29,8% 2 151 97,2%
Finland 35 170 0,1% 0,1% 6 0,3%
Danmark 7 685 0.0% 0.0% 4 0,2%
Norge 7 467 0.0% 0.0% 5 0,2%
Övriga 15 673 0.0% 0.0% 41 1,9%
Anonymt ägande 460 565 1,2% 1,2%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 214 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.