Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Schweiz 27 034 165 68,9% 68,9% 7 0,3%
Sverige 11 722 099 29,9% 29,9% 2 091 91,4%
Finland 34 212 0,1% 0,1% 4 0,2%
Norge 8 262 0.0% 0.0% 5 0,2%
Danmark 7 635 0.0% 0.0% 3 0,1%
Övriga 15 194 0.0% 0.0% 40 1,7%
Anonymt ägande 430 975 1,1% 1,1%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 150 94,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.