Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 28 796 989 73,4% 73,4% 198 8,9%
 - Svenska 1 730 216 4,4% 4,4% 136 6,1%
 - Utländska 27 066 773 69,0% 69,0% 62 2,8%
Svenska Privatpersoner 4 818 540 12,3% 12,3% 1 992 90,0%
Fondbolag 4 043 654 10,3% 10,3% 8 0,4%
 - Svenska 4 010 267 10,2% 10,2% 7 0,3%
 - Utländska 33 387 0,1% 0,1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 1 092 121 2,8% 2,8% 6 0,3%
 - Svenska 1 092 121 2,8% 2,8% 6 0,3%
Stiftelse 40 673 0,1% 0,1% 10 0,5%
 - Svenska 40 673 0,1% 0,1% 10 0,5%
Anonymt ägande 460 565 1,2% 1,2%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 214 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.