Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 28 850 937 73,5% 73,5% 206 9,2%
 - Svenska 1 788 122 4,6% 4,6% 146 6,5%
 - Utländska 27 062 815 68,9% 68,9% 60 2,7%
Svenska Privatpersoner 4 672 391 11,9% 11,9% 2 019 89,8%
Fondbolag 4 021 012 10,2% 10,2% 8 0,4%
 - Svenska 3 987 625 10,2% 10,2% 7 0,3%
 - Utländska 33 387 0,1% 0,1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 1 154 434 2,9% 2,9% 6 0,3%
 - Svenska 1 154 434 2,9% 2,9% 6 0,3%
Stiftelse 40 673 0,1% 0,1% 10 0,4%
 - Svenska 40 673 0,1% 0,1% 10 0,4%
Anonymt ägande 513 095 1,3% 1,3%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 249 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.