Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 28 823 168 73,4% 73,4% 190 8,8%
 - Svenska 1 757 087 4,5% 4,5% 132 6,1%
 - Utländska 27 066 081 69,0% 69,0% 58 2,7%
Svenska Privatpersoner 4 882 609 12,4% 12,4% 1 936 90,0%
Fondbolag 4 055 259 10,3% 10,3% 8 0,4%
 - Svenska 4 021 872 10,2% 10,2% 7 0,3%
 - Utländska 33 387 0,1% 0,1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 1 019 858 2,6% 2,6% 6 0,3%
 - Svenska 1 019 858 2,6% 2,6% 6 0,3%
Stiftelse 40 673 0,1% 0,1% 10 0,5%
 - Svenska 40 673 0,1% 0,1% 10 0,5%
Anonymt ägande 430 975 1,1% 1,1%    
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 150 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.