Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 163 315 0,3% 0,3% 21
 - Utländskt ägande 5 308 0.0% 0.0% 21
 - Anonymt ägande 158 007 0,3% 0,3%  
Svenskt ägande 58 715 498 99,7% 99,7% 915
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 936
       
Fördelat på        
Utländska konton 0 0.0% 0.0% 0
Svenska konton 0 0.0% 0.0% 0
Totalt 0 100,0% 100,0% 0
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.