Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 27 660 211 70,5% 70,5% 56
 - Utländskt ägande 27 103 308 69,0% 69,0% 56
 - Anonymt ägande 556 903 1,4% 1,4%  
Svenskt ägande 11 592 331 29,5% 29,5% 2 101
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 157
         
Fördelat på        
Utländska konton 28 002 302 71,3% 71,3% 108
Svenska konton 11 250 240 28,7% 28,7% 2 100
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 208
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.