Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 27 655 033 70,5% 70,5% 49
 - Utländskt ägande 27 098 618 69,0% 69,0% 49
 - Anonymt ägande 556 415 1,4% 1,4%  
Svenskt ägande 11 597 509 29,5% 29,5% 2 038
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 087
         
Fördelat på        
Utländska konton 28 022 462 71,4% 71,4% 94
Svenska konton 11 230 080 28,6% 28,6% 2 034
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 128
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.