Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 27 530 443 70,1% 70,1% 59
 - Utländskt ägande 27 099 468 69,0% 69,0% 59
 - Anonymt ägande 430 975 1,1% 1,1%  
Svenskt ägande 11 722 099 29,9% 29,9% 2 091
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 150
       
Fördelat på        
Utländska konton 27 870 811 71,0% 71,0% 110
Svenska konton 11 381 731 29,0% 29,0% 2 090
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 200
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.