Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 27 609 297 70,3% 70,3% 61
 - Utländskt ägande 27 096 202 69,0% 69,0% 61
 - Anonymt ägande 513 095 1,3% 1,3%  
Svenskt ägande 11 643 245 29,7% 29,7% 2 188
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 249
         
Fördelat på        
Utländska konton 27 948 634 71,2% 71,2% 120
Svenska konton 11 303 908 28,8% 28,8% 2 188
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 308
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.