Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 27 560 725 70,2% 70,2% 63
 - Utländskt ägande 27 100 160 69,0% 69,0% 63
 - Anonymt ägande 460 565 1,2% 1,2%  
Svenskt ägande 11 691 817 29,8% 29,8% 2 151
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 214
       
Fördelat på        
Utländska konton 27 900 861 71,1% 71,1% 120
Svenska konton 11 351 681 28,9% 28,9% 2 151
Totalt 39 252 542 100,0% 100,0% 2 271
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.