Årsredovisning 2015

SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid årets slut 1287 (813), antalet byggstarter 547 (515) och 658 nya byggrätter ackvirerades. Nettoomsättningen uppgick till 351 MSEK och resultatet efter skatt uppgår till 96 MSEK.- Vi är stolta över att vara en av Stockholmsregionens större aktörer på bostadsmarknaden och en viktig kugge i samhällets fortsatta utveckling, säger Mattias Roos, VD på SSM.

Ladda ned hela årsredovisningen på ssmfastigheter.seFör ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad.Under 2015 startade bolaget byggnation av totalt ca 547 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se