Årsstämma 2019

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), höll årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 i projekt Tellus Towers visningslokal Tellusgången 3 (Telefonplan), Stockholms kommun.