Årsstämma 2020

Årsstämman i SSM kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.