Årsstämma 2020

Årsstämman i SSM hölls torsdagen den 14 maj 2020 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2020

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till  extra bolagsstämma den 17 mars 2020 klockan 10:00 CET i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockholm...

Extra bolagsstämma 2019

En extra bolagsstämma kommer hållas den 5 november 2019 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Torsgatan 13, Stockholm, i Stockholms kommun.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), höll årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 i projekt Tellus Towers visningslokal Tellusgången 3 (Telefonplan), Stockholms kommun....

Årsstämma 2018

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lä...

Årsstämma 2017

Vid SSM Holding AB:s (publ) årsstämma den 14 mars 2017 beslöts bland annat om disposition av bolagets vinst, omval av styrelse, bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier, antagande av...

Extra bolagsstämma

Vid SSM Holding AB:s (publ) extra bolagsstämma den 16 december 2016 beslöts att anta en ny bolagsordning. Genom detta beslut kommer bolaget att bli ett avstämningsbolag.