Valberedning 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017 samt styrelsens ordförande.