Valberedning 2020 (uppdaterad 27 mars)

Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande ...

Valberedning 2020 (uppdaterad)

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ä...

Valberedning 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding AB, som är bolagets tredje största aktieägare vid det ak...

Valberedning 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuel...

Valberedning 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den sista dagen för aktiehandel i september månad samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt föl...