Valberedning 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding AB, som är bolagets tredje största aktieägare vid det ak...

Valberedning 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuel...

Valberedning 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den sista dagen för aktiehandel i september månad samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt föl...