Valberedning 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den sista dagen för aktiehandel i september månad samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt föl...