Kapitalmarknadsdag 2017

Den 15 november höll SSM sin första kapitalmarknadsdag. Under dagen presenterades en uppdatering av bolagets strategi och utveckling, där även Q3 2017 kommenterades.

Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017. Nettoomsättningen minskade till 104,1 MSEK (189,7). Rörelseresultatet ökade till 124,9 MSEK (63,1) och rörelsemarginalen till 120,0% (33,3).