Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har den 14 oktober 2020 offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Erbjudandet omfattar överlåtelse av samtliga utestående aktier i SSM mot ett vederlag om 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM (”Erbjudandet”).

Mer information om Erbjudandet finns tillgängligt på: ir.amasten.se/ssm

November, 2020
Oktober, 2020