Mars, 2020

Valberedningens förslag till styrelse i SSM

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlss...

Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande ...

SSM offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Prospektet avseende SSM Holding AB (publ):s (“SSM”) företrädesemission om cirka 157,0 MSEK har idag, den 17 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SSM:...

Villkor för företrädesemission fastställda

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som beslutades och offentliggjordes den 21 februari 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemission...
Februari, 2020

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Sammanfattning av oktober - december 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2). Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West ...

SSM utser Ola Persson till CFO

SSM har utsett Ola Persson till bolagets CFO. Ola har varit verksam inom SSM sedan 2013 och är för närvarande bolagets finanschef samt medlem av koncernledningen. - Ola har med sin långa erfarenhet ino...

SSM har antagit nya finansiella mål

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, har antagit nya finansiella mål baserat på bolagets affärsplan för perioden 2020 – 2024. Målen och dess niv...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 klockan 10:00 CET i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockhol...

Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre slutar på SSM

Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för ny extern tjänst. - Erik har tillsammans med sitt team bidragit till att skapa den konkurrenskraftiga och väl...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ä...