7 januari 2021 sista handelsdagen i SSM

Amasten offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM avseende samtliga aktier i SSM (”Erbjudandet”). Efter utgången av acceptfristen den 7 december 2020 m...