December, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där en ny bolagsordning har antagits. Vidare beslöts om en uppdelning av bolagets aktier samt val av ny styrelseledamot.
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där beslut om en utökad och ny styrelse, styrelsearvode och extra utdelning antogs.
Augusti, 2016
Juli, 2016

SSM tillträder fastighet vid Spånga station

SSM tillträdde, 2016-07-05, fastigheten Hedvig 7 vid Spånga station där familjen Wiberg drivit Spånga Järn & Färg sedan 1920-talet. I projektet, som marknadsförs under namnet Spånga studios, utveckl...

SSM förvärvar projektfastighet i Nacka

SSM förvärvade och tillträdde i fredags fastigheten Sicklaön 138:4. Säljare var Libeno Invest AB. Fastigheten ingår som en del i projektet Saltsjö-Järla Station, ett projekt som kommer att utv...
Juni, 2016

Strategiskt samarbete mellan SSM och JVAB

SSM och JVAB har tecknat ett samarbetsavtal där JVAB blir en strategisk partner för att genomföra mark- och anläggningsentreprenader i samverkan med SSM.
Maj, 2016

Delårsrapport Q1 2016

1 800 byggrätter ackvirerades under första kvartalet. Säljgraden uppgår till 99 procent, SSM har 1 287 lägenheter i produktion.
April, 2016

Årsredovisning 2015

SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid å...
Mars, 2016
Februari, 2016

SSM förvärvar bolagets första hyresrättsprojekt

SSM och studieförbundet Bilda har den 25 februari träffat ett avtal avseende köp respektive försäljning av samtliga aktier i bolaget DKSS Fastighetsaktiebolag. Bolaget bedriver idag en k...

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet präglades av säljstarter i tre projekt med tillsammans över 500 lägenheter. Vid årets slut uppgick säljgraden till 97 % av de 1 287 lägenheter vi har i produktion. Idag är...

Turbinhallen slutsålt i turbofart

Nu är de planerade bostäderna i Järla Sjö, Turbinhallen, slutsålda. Bostäderna med industriell karaktär belägna mindre än 10 minuter från Södermalm lockade många intressenter och totalt ...

Marknadens snabbaste uppkoppling i SSM:s kommande projekt

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Undersökningar i den digitala panel som SSM skapat utifrån sitt intressentregister, visar att m...
Januari, 2016