Januari, 2021

7 januari 2021 sista handelsdagen i SSM

Amasten offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM avseende samtliga aktier i SSM (”Erbjudandet”). Efter utgången av acceptfristen den 7 december 2020 m...
Augusti, 2020
November, 2019
Oktober, 2019

SSM bjuder in till kapitalmarknadsdag 12 november 2019

Den 12 november 2019 klockan 11.30 – 14.00 CET kommer SSM att hålla en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Presentationen syftar till att informera kapitalmarknaden om SSM:s affärsinriktning och plan framåt efte...
September, 2019
Maj, 2019

Dom i tvist mellan Brf West Side Solna och bostadsköpare

I dag meddelade Stockholms tingsrätt dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel...
April, 2019
Mars, 2019
Februari, 2019
December, 2018
November, 2018
Oktober, 2018

Tellus Towers nominerad till 2018 års YIMBY-pris

Tellus Towers, som utvecklas av SSM i ett JV-samarbete med den globala aktören Partners Group, är nominerad till 2018 års YIMBY-pris. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidrar till att ...
September, 2018
Augusti, 2018

SSMs projekt The Tube i Ursvik är slutsålt

SSM Holding ABs (publ) projekt The Tube, som består av 50 bostadsrätter i Ursvik (Sundbyberg), är slutsålt. Tillträde och inflyttning har skett under första halvåret 2018. Projektet försäljningsstartades under an...
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018

Valberedningens förslag till styrelse i SSM Holding

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson före...
Mars, 2018

Tidigt samråd inleds för Tellus Towers

En betydelsefull milstolpe inträffar idag för det av SSM och Partners Groups JV-drivna och nyskapande projektet Tellus Towers. Stockholms Stadsbyggnadskontor påbörjar, från och med idag till slutet av a...
Februari, 2018
Januari, 2018
December, 2017
November, 2017
Oktober, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 72 studentbostäder

SSM påbörjar idag försäljningen av 72  studentbostäder, i form av bostadsrätter, inom ramen för projektet Tentafabriken. Projektet är beläget i centrala Sollentuna med närhet till köpcentrum och service...
September, 2017
Maj, 2017
April, 2017
Februari, 2017
Januari, 2017
December, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där en ny bolagsordning har antagits. Vidare beslöts om en uppdelning av bolagets aktier samt val av ny styrelseledamot.
November, 2016
Oktober, 2016
September, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där beslut om en utökad och ny styrelse, styrelsearvode och extra utdelning antogs.
Augusti, 2016
Juli, 2016

SSM tillträder fastighet vid Spånga station

SSM tillträdde, 2016-07-05, fastigheten Hedvig 7 vid Spånga station där familjen Wiberg drivit Spånga Järn & Färg sedan 1920-talet. I projektet, som marknadsförs under namnet Spånga studios, utveckl...

SSM förvärvar projektfastighet i Nacka

SSM förvärvade och tillträdde i fredags fastigheten Sicklaön 138:4. Säljare var Libeno Invest AB. Fastigheten ingår som en del i projektet Saltsjö-Järla Station, ett projekt som kommer att utv...
Juni, 2016

Strategiskt samarbete mellan SSM och JVAB

SSM och JVAB har tecknat ett samarbetsavtal där JVAB blir en strategisk partner för att genomföra mark- och anläggningsentreprenader i samverkan med SSM.
Maj, 2016

Delårsrapport Q1 2016

1 800 byggrätter ackvirerades under första kvartalet. Säljgraden uppgår till 99 procent, SSM har 1 287 lägenheter i produktion.
April, 2016

Årsredovisning 2015

SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid å...
Mars, 2016
Februari, 2016

SSM förvärvar bolagets första hyresrättsprojekt

SSM och studieförbundet Bilda har den 25 februari träffat ett avtal avseende köp respektive försäljning av samtliga aktier i bolaget DKSS Fastighetsaktiebolag. Bolaget bedriver idag en k...

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet präglades av säljstarter i tre projekt med tillsammans över 500 lägenheter. Vid årets slut uppgick säljgraden till 97 % av de 1 287 lägenheter vi har i produktion. Idag är...

Turbinhallen slutsålt i turbofart

Nu är de planerade bostäderna i Järla Sjö, Turbinhallen, slutsålda. Bostäderna med industriell karaktär belägna mindre än 10 minuter från Södermalm lockade många intressenter och totalt ...

Marknadens snabbaste uppkoppling i SSM:s kommande projekt

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Undersökningar i den digitala panel som SSM skapat utifrån sitt intressentregister, visar att m...
Januari, 2016
December, 2015

Rekord på rekord för SSM i fjärde kvartalet

SSM produktionsstartar 501 lägenheter i fjärde kvartalet, SSM:s högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Det är projekten Turbinhallen (205 lgh), West Side Solna (266 lgh) och Twin House (30 l...

SSM expanderar och anställer Projektchef Mark

SSM är fortsatt expansiva och har idag drygt 50 anställda. Tillväxten har skett organiskt och under senaste månaden har bolaget anställt en projektchef mark, en platschef och två produktionsledare. ...
November, 2015

Rättelse avseende delårsrapport Q3 2015

Korrekta belopp för koncernen ska i delårsrapporten jan-sep 2015 vara Fastighetsinteckningar 42 242 tkr och Spärrade medel 9 000 tkr.För ytterligare information kontakta: Ola Persson, CFO, tel. 0708-...

Delårsrapport Q3 2015

Under tredje kvartalet förvärvades projektet The Tube i Sundbyberg om totalt ca 50 lägenheter. Säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.
Oktober, 2015

Rekordstort intresse för nya bostäder i Järla Sjö

Nu går arbetet med att förnya Centralkvarteret i Järla Sjö in i nästa fas. Intresset för att bo i de nyproducerade bostadsrätterna som nu lanseras under namnet Turbinhallen är rekordstort. Inför f...

Detaljplanen klar för Danderyds nya studentbostäder

Under närmare två år har Studentbacken AB arbetat med att utveckla en ny detaljplan för studentbostäder på fastigheten Suttung 5 i Danderyds kommun. I veckan vann slutligen detaljplanen, efter...

Premiär för SSM i Sundbyberg

SSM har förvärvat fastigheten Kv Provröret 2 i Sundbyberg. Fastigheten, som beräknas innehålla ca 50 bostadsrätter, förvärvades med färdigt bygglov från Borohus under september. ...
Augusti, 2015

Delårsrapport Q2 2015

Under andra kvartalet avslutades projektet Flygplansfabriken med 73 lägenheter i Telefonplan. Samtliga återstående lägenheter såldes under kvartalet och säljgraden uppgår till 100 %, SSM...
Juni, 2015

Hyresrätter för morgondagens stockholmare

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och vi har under några år utvecklat bostadsrätter för morgondagens stockholmare. Då många inom vår målgrupp kan tänka ...
Maj, 2015

Delårsrapport Q1 2015

SSM startade under första kvartalet byggnation av 46 lägenheter i projektet ND Studios i Norra Djurgårdsstaden. Projektet säljstartades och såldes till 100 % under januari månad. SSM har nu 859 lägen...
April, 2015

Över 6000 intresseanmälningar till Tellus Tower

I förra veckan passerade antalet intresseanmälningar för projektet Tellus Tower 6000 stycken. Försvaret har godkänt ett antal förslag till ny lokalisering för projektet i Telefonplan. Stockholms stad a...

Årsredovisning 2014

SSM fortsätter att expandera kraftigt och årsredovisningen för 2014 vittnar om detta med 515 byggstarter och en marknadsandel på hela 10,2 %* i Stockholms stad och 31,7 %* i Solna. ...
Februari, 2015

Bokslutskommuniké 2014

SSM lägger ytterligare ett år av kraftig expansion till handlingarna. Med en ökning av antal lägenheter i produktion från 455 till 813 st etablerar sig SSM som en av Stockholms större aktör...
Januari, 2015

SSM anställer marknadschef

I syfte att med kraft fortsätta utveckla vårt bolag, vår affär, vår kommunikation, vårt varumärke och våra produkter har Susanne Blomberg anställts som marknadschef. Ambitionsnivån för var v...

Magnus Forsling anställs som avdelningschef på SSM

SSM fortsätter att expandera och för att fortsatt stärka projektorganisationen har vi anställt ytterligare en avdelningschef. Magnus Forsling tillträder tjänsten den 19 februari 2015. ...
December, 2014

SSMs obligation noteras för handel på Nasdaq OMX

Den 19 december 2013 offentliggjorde SSM att bolaget valt att emitterat ett obligationslån om 200 MSEK. Obligationslånet löper över fyra år med förfall den 27 december 2017. Obligationen löper...
November, 2014

SSM utvecklar nytt bostadsprojekt i Täby kommun

I juni 2014 bjöd Täby kommun in marknadens byggherrar för att tävla om markanvisningar i kommunens nästa, stora stadsutvecklingsområde Västra Roslags-Näsby. Visionen för området är en håll...

Studentbacken förvärvar byggrätter av HSB i Täby

Studentbacken är SSM koncernens dotterbolag för utveckling av studentlägenheter.  Den 3:e oktober ingick Studentbacken ett förvärvsavtal med HSB Bostad om att förvärva 90 st bostadsbyggrätter ämnade f...
Oktober, 2014

Profi Fastigheter och SSM inleder samarbete

I linje med "Nacka bygger stad" inleder SSM och Profi Fastigheter ett samarbete för att utveckla Centralkvarteret i Järla sjö, inkluderande Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, ti...
September, 2014

SSM förvärvar fastigheten Stora Sjöfallet, Stockholm

Den 15 augusti tecknade SSM Holding AB (publ) avtal gällande förvärv av fastighetenStora Sjöfallet i Stockholm. Säljare är NCC och SSM kommer att tillträda fastigheten i början av novemb...
Juni, 2014
April, 2014

Årsredovisning 2013

2013 växte SSM från 14 till 33 medarbetare, 369 lägenheter byggstartades och investeringar gjordes i fyra nya projekt. Omsättningen uppgick till 171 (224) Mkr med ett rörelseresultat på 4...
Mars, 2014

SSM anställer fler medarbetare

SSM rekryterar ytterligare två nya medarbetare för att arbeta med bolagets utveckling av ”Bostäder för morgondagens stockholmare”.

Norra Europas högsta bostadshus växer fram

Tellus Tower är ett bostadsprojekt som utvecklas av SSM Holding AB (publ) vid mycket populära Telefonplan i Stockholm. För närvarande pågår arbete med detaljplanen för projektet, vilken en...
December, 2013
November, 2013

Genomförd säljstart för Rosteriet

Försäljningsstart av Rosteriet har nu genomförts och intresset för projektet har varit mycket stort. Det stora intresset har resulterat i att ca 70 % av lägenheterna nu är bokade. ...
Oktober, 2013
September, 2013

Greger Jansson blir ny inköpschef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och för att stärka och vidareutvecklabolagets strategiska arbete med inköp har Greger Jansson anställts som inköpschef.  ...
Augusti, 2013
April, 2013

Eva Pettersson blir ny HR chef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och har under början av 2013 anställt ytterligare 4 personer, Eva Pettersson (HR Chef), Johan Perslow (Projektchef), Anna Bergkrantz (P...
Mars, 2013
Februari, 2013
Januari, 2013

Erik Lemaitre blir ny affärsutvecklare på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och ser en fortsatt god efterfrågan på bostäder. SSM bygger bostäder för morgondagens Stockholmare, ”bostäder med det lilla extra”. I ...
September, 2012

Mattias Roos blir ny VD för SSM Bygg & Fastighets AB

Mattias Roos tillträder tjänsten den 1 december. Mattias har en gedigen bakgrund inom bygg -och fastighetsbranschen, närmast kommer han från en tjänst på NCC Boende AB där han arbetat som Af...