November, 2018

SSM gör förändringar i koncernledningen

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen i syfte att stärka upp och utveckla bolagets produktion och kundk...

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för m...
Oktober, 2018

Valberedning i SSM inför årsstämma 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuel...
September, 2018

Förändringar i SSMs koncernledning

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen.
Augusti, 2018

Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm

Sammanfattning av april – juni 2018. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).
Maj, 2018
April, 2018

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lä...
Mars, 2018
Februari, 2018

Rätt positionerad på en fortsatt avvaktande marknad

Sammanfattning av januari – december 2017. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9). Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8)...