December, 2014

SSMs obligation noteras för handel på Nasdaq OMX

Den 19 december 2013 offentliggjorde SSM att bolaget valt att emitterat ett obligationslån om 200 MSEK. Obligationslånet löper över fyra år med förfall den 27 december 2017. Obligationen löper...
November, 2014

SSM utvecklar nytt bostadsprojekt i Täby kommun

I juni 2014 bjöd Täby kommun in marknadens byggherrar för att tävla om markanvisningar i kommunens nästa, stora stadsutvecklingsområde Västra Roslags-Näsby. Visionen för området är en håll...

Studentbacken förvärvar byggrätter av HSB i Täby

Studentbacken är SSM koncernens dotterbolag för utveckling av studentlägenheter.  Den 3:e oktober ingick Studentbacken ett förvärvsavtal med HSB Bostad om att förvärva 90 st bostadsbyggrätter ämnade f...
Oktober, 2014

Profi Fastigheter och SSM inleder samarbete

I linje med "Nacka bygger stad" inleder SSM och Profi Fastigheter ett samarbete för att utveckla Centralkvarteret i Järla sjö, inkluderande Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, ti...
September, 2014

SSM förvärvar fastigheten Stora Sjöfallet, Stockholm

Den 15 augusti tecknade SSM Holding AB (publ) avtal gällande förvärv av fastighetenStora Sjöfallet i Stockholm. Säljare är NCC och SSM kommer att tillträda fastigheten i början av novemb...
Juni, 2014
April, 2014

Årsredovisning 2013

2013 växte SSM från 14 till 33 medarbetare, 369 lägenheter byggstartades och investeringar gjordes i fyra nya projekt. Omsättningen uppgick till 171 (224) Mkr med ett rörelseresultat på 4...
Mars, 2014

SSM anställer fler medarbetare

SSM rekryterar ytterligare två nya medarbetare för att arbeta med bolagets utveckling av ”Bostäder för morgondagens stockholmare”.

Norra Europas högsta bostadshus växer fram

Tellus Tower är ett bostadsprojekt som utvecklas av SSM Holding AB (publ) vid mycket populära Telefonplan i Stockholm. För närvarande pågår arbete med detaljplanen för projektet, vilken en...