December, 2018
November, 2018

SSM gör förändringar i koncernledningen

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen i syfte att stärka upp och utveckla bolagets produktion och kundk...

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för m...
Oktober, 2018

Tellus Towers nominerad till 2018 års YIMBY-pris

Tellus Towers, som utvecklas av SSM i ett JV-samarbete med den globala aktören Partners Group, är nominerad till 2018 års YIMBY-pris. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidrar till att ...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuel...
September, 2018

Förändringar i SSMs koncernledning

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen.
Augusti, 2018

Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm

Sammanfattning av april – juni 2018. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).

SSMs projekt The Tube i Ursvik är slutsålt

SSM Holding ABs (publ) projekt The Tube, som består av 50 bostadsrätter i Ursvik (Sundbyberg), är slutsålt. Tillträde och inflyttning har skett under första halvåret 2018. Projektet försäljningsstartades under an...
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lä...

Valberedningens förslag till styrelse i SSM Holding

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson före...
Mars, 2018

Tidigt samråd inleds för Tellus Towers

En betydelsefull milstolpe inträffar idag för det av SSM och Partners Groups JV-drivna och nyskapande projektet Tellus Towers. Stockholms Stadsbyggnadskontor påbörjar, från och med idag till slutet av a...
Februari, 2018

Rätt positionerad på en fortsatt avvaktande marknad

Sammanfattning av januari – december 2017. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9). Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8)...
Januari, 2018