December, 2020

SSM ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Amasten Fastighets AB (”Amasten”) som kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM Holding AB (”SSM”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och begärt att styrelsen i SSM ansöke...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB

På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av ...
November, 2020

Stärkt resultat och finansiell ställning

Sammanfattning av juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (140,5) MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 10,5 MSEK (-26,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen ...
Oktober, 2020

SSMs projekt Elverket Nacka byter JV-partner

SSMs nuvarande JV-partner i projektet Elverket Nacka, Libu Invest AB, har träffat en överenskommelse med Amasten Bostäder AB om att Amasten övertar Libu:s andel i projektet. Förändringen bedöm...
September, 2020
Augusti, 2020

Positivt resultat och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av april – juni 2020 Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav b...
Juni, 2020
Maj, 2020

Positivt kassaflöde och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av januari – mars 2020 Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultat förbättrad...

SSM anpassar organisationen

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Till f...
April, 2020

Nytt antal aktier och röster i SSM

Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM ökat under april m...

SSM publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats. Års- och hållbarhetsredovisning 2019, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns t...

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533 – 3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 CEST i Bolagets lokaler Torsgatan 13 i Stockholm, ...

SSMs företrädesemission fulltecknad

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för SSMs befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av st...
Mars, 2020

Valberedningens förslag till styrelse i SSM

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlss...

Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande ...

SSM offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Prospektet avseende SSM Holding AB (publ):s (“SSM”) företrädesemission om cirka 157,0 MSEK har idag, den 17 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SSM:...

Villkor för företrädesemission fastställda

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som beslutades och offentliggjordes den 21 februari 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemission...
Februari, 2020

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Sammanfattning av oktober - december 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2). Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West ...

SSM utser Ola Persson till CFO

SSM har utsett Ola Persson till bolagets CFO. Ola har varit verksam inom SSM sedan 2013 och är för närvarande bolagets finanschef samt medlem av koncernledningen. - Ola har med sin långa erfarenhet ino...

SSM har antagit nya finansiella mål

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, har antagit nya finansiella mål baserat på bolagets affärsplan för perioden 2020 – 2024. Målen och dess niv...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 klockan 10:00 CET i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockhol...

Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre slutar på SSM

Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för ny extern tjänst. - Erik har tillsammans med sitt team bidragit till att skapa den konkurrenskraftiga och väl...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ä...