Januari, 2021

7 januari 2021 sista handelsdagen i SSM

Amasten offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM avseende samtliga aktier i SSM (”Erbjudandet”). Efter utgången av acceptfristen den 7 december 2020 m...

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

På begäran av majoritetsägaren Amasten Fastighets AB (publ) höll aktieägarna i SSM Holding AB (org.nr 556533-3902) den 4 januari 2021 en extra bolagsstämma. 97,5 procent av bolagets aktier och röster var re...
December, 2020

SSM ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Amasten Fastighets AB (”Amasten”) som kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM Holding AB (”SSM”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och begärt att styrelsen i SSM ansöke...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB

På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av ...
November, 2020

Stärkt resultat och finansiell ställning

Sammanfattning av juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (140,5) MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 10,5 MSEK (-26,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen ...
Oktober, 2020

SSMs projekt Elverket Nacka byter JV-partner

SSMs nuvarande JV-partner i projektet Elverket Nacka, Libu Invest AB, har träffat en överenskommelse med Amasten Bostäder AB om att Amasten övertar Libu:s andel i projektet. Förändringen bedöm...
September, 2020
Augusti, 2020

Positivt resultat och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av april – juni 2020 Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav b...
Juni, 2020
Maj, 2020

Positivt kassaflöde och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av januari – mars 2020 Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultat förbättrad...

SSM anpassar organisationen

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Till f...
April, 2020

Nytt antal aktier och röster i SSM

Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM ökat under april m...

SSM publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats. Års- och hållbarhetsredovisning 2019, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns t...

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), org.nr 556533 – 3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 CEST i Bolagets lokaler Torsgatan 13 i Stockholm, ...

SSMs företrädesemission fulltecknad

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för SSMs befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av st...
Mars, 2020

Valberedningens förslag till styrelse i SSM

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlss...

Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande ...

SSM offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Prospektet avseende SSM Holding AB (publ):s (“SSM”) företrädesemission om cirka 157,0 MSEK har idag, den 17 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SSM:...

Villkor för företrädesemission fastställda

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som beslutades och offentliggjordes den 21 februari 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemission...
Februari, 2020

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Sammanfattning av oktober - december 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2). Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West ...

SSM utser Ola Persson till CFO

SSM har utsett Ola Persson till bolagets CFO. Ola har varit verksam inom SSM sedan 2013 och är för närvarande bolagets finanschef samt medlem av koncernledningen. - Ola har med sin långa erfarenhet ino...

SSM har antagit nya finansiella mål

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, har antagit nya finansiella mål baserat på bolagets affärsplan för perioden 2020 – 2024. Målen och dess niv...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 klockan 10:00 CET i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockhol...

Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre slutar på SSM

Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för ny extern tjänst. - Erik har tillsammans med sitt team bidragit till att skapa den konkurrenskraftiga och väl...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ä...
December, 2019

SSM säljer bostadsprojekt Bromma Square

SSM Holding AB (publ) har sålt sin andel i bostadsprojektet Bromma Square med 355 planerade bostadsrätter till JV-partnern Profi Fastigheter. Försäljningen är en konsekvens av utfallet från den utvärdering av pro...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2020

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding AB, som är bolagets tredje största aktieägare vid det ak...
November, 2019

CFO Casper Tamm slutar på SSM

Casper Tamm, CFO och medlem av SSMs koncernledning, slutar på SSM för att börja som CFO inom en annan koncern. Rekrytering av ny CFO till SSM kommer att påbörjas inom kort. - Casper har varit ett stor...
Oktober, 2019

SSM bjuder in till kapitalmarknadsdag 12 november 2019

Den 12 november 2019 klockan 11.30 – 14.00 CET kommer SSM att hålla en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Presentationen syftar till att informera kapitalmarknaden om SSM:s affärsinriktning och plan framåt efte...

Mattias Lundgren ny VD och koncernchef för SSM

Mattias Lundgren har rekryterats som ny VD och koncernchef för SSM Holding AB (publ), en roll som han har haft på interimsbasis sedan juni 2019. Mattias har 20 års erfarenhet från branschen och har tid...

Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902, (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2019 klockan 15:00 i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockhol...

SSMs bostadsprojekt Bromma Boardwalk återgår till Niam

SSM Holding AB (publ) har kommit överens med Niam om att SSMs bostadsrättsprojekt Bromma Boardwalk ska återgå till Niam V SIC Bostad Holding AB. Återgången följer av att projektets detalj-plan upphävdes av Mark...
September, 2019

SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträds av Willhem

Projektbolaget för SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträddes idag av bostadsbolaget Willhem. Willhem förvärvade projektet via forward-funding av SSM den 15 oktober 2018. Projektet omfattar 178 hyres...
Augusti, 2019
Juli, 2019
Juni, 2019
Maj, 2019

Dom i tvist mellan Brf West Side Solna och bostadsköpare

I dag meddelade Stockholms tingsrätt dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel...
April, 2019

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 13.00 i projekt Tellus Towers visningslokal Tellusgången 3 (Telefonpl...

Valberedningens förslag till styrelse i SSM Holding

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström....
Mars, 2019
Februari, 2019
Januari, 2019

Projekt Clustret i Järfälla avslutas

Efter förhandling har SSM och Upland Securities valt att avsluta projektet Clustret i Järfälla. Till följd av detta kommer 20,0 MSEK i erlagd handpenning att återbetalas till SSM...
December, 2018
November, 2018

SSM gör förändringar i koncernledningen

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen i syfte att stärka upp och utveckla bolagets produktion och kundk...

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för m...
Oktober, 2018

Tellus Towers nominerad till 2018 års YIMBY-pris

Tellus Towers, som utvecklas av SSM i ett JV-samarbete med den globala aktören Partners Group, är nominerad till 2018 års YIMBY-pris. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidrar till att ...

Valberedning i SSM inför årsstämma 2019

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuel...
September, 2018

Förändringar i SSMs koncernledning

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen.
Augusti, 2018

Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm

Sammanfattning av april – juni 2018. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).

SSMs projekt The Tube i Ursvik är slutsålt

SSM Holding ABs (publ) projekt The Tube, som består av 50 bostadsrätter i Ursvik (Sundbyberg), är slutsålt. Tillträde och inflyttning har skett under första halvåret 2018. Projektet försäljningsstartades under an...
Juni, 2018
Maj, 2018
April, 2018

Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lä...

Valberedningens förslag till styrelse i SSM Holding

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson före...
Mars, 2018

Tidigt samråd inleds för Tellus Towers

En betydelsefull milstolpe inträffar idag för det av SSM och Partners Groups JV-drivna och nyskapande projektet Tellus Towers. Stockholms Stadsbyggnadskontor påbörjar, från och med idag till slutet av a...
Februari, 2018

Rätt positionerad på en fortsatt avvaktande marknad

Sammanfattning av januari – december 2017. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9). Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8)...
Januari, 2018
December, 2017
November, 2017

Valberedning i SSM inför årsstämma 2018

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017 samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt följande: Johannes ...
Oktober, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 72 studentbostäder

SSM påbörjar idag försäljningen av 72  studentbostäder, i form av bostadsrätter, inom ramen för projektet Tentafabriken. Projektet är beläget i centrala Sollentuna med närhet till köpcentrum och service...

SSM bjuder in till kapitalmarknadsdag 15 november 2017

Den 15 november 2017 klockan 12.00 – 16.00 CET kommer SSM att hålla en kapitalmarknadsdag i Stockholm (Telefonplan) och samtidigt visa en prototyp på Tellus Towers planerade multi-funktionella bostäder. Den ...
September, 2017
Augusti, 2017

Fortsatt stark utveckling i en stabil marknad

Sammanfattning av andra kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade till 168,4 MSEK (130,1). Bruttomarginalen ökade till 19,7% (17,6). Rörelseresultatet minskade till 19,7 MSEK (33,7) och rörelsemarginalen uppg...
Juli, 2017
Juni, 2017
Maj, 2017
April, 2017

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA E...

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA E...
Mars, 2017

SSM:s årsredovisning för 2016 har publicerats

SSM:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.ssmlivinggroup.com. En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på samma webbplats omkrin...
Februari, 2017

Nya finansiella mål för bostadsutvecklaren SSM

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren inom Stockholmsområdet i sin nisch med närmare 5 300 byggrätter i planeringsfas eller produktion, har antagit nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy. De n...
Januari, 2017
December, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där en ny bolagsordning har antagits. Vidare beslöts om en uppdelning av bolagets aktier samt val av ny styrelseledamot.
Elverkshuset

SSM fortsätter att satsa i Nacka Stad

- ackvirerar ett projekt med ambitionen att bygga cirka 350 bostäder. SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett...
November, 2016

Delårsrapport Q3 2016

SSM har under kvartalet startat Metronomen med 190 lägenheter och färdigställt ND Studios med 46 lägenheter. Säljgraden uppgår till 94 procent. SSM har 1 481 lägenheter i produktion.
Oktober, 2016

SSM utser Casper Tamm till ekonomidirektör

SSM Holding AB (publ), den ledande aktören inom bostadsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, kompletterar och förstärker sin bolagsledning genom att utse Casper Tamm till ek...
September, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där beslut om en utökad och ny styrelse, styrelsearvode och extra utdelning antogs.
Augusti, 2016

Delårsrapport Q2 2016

SSM emitterade i maj en obligation med en ram om 700 MSEK och en första upplåning om 400 MSEK. I samma transaktion löstes den tidigare obligationen om 200 MSEK från 2013. Under kvartalet förvärvades ytter...
Juli, 2016

SSM tillträder fastighet vid Spånga station

SSM tillträdde, 2016-07-05, fastigheten Hedvig 7 vid Spånga station där familjen Wiberg drivit Spånga Järn & Färg sedan 1920-talet. I projektet, som marknadsförs under namnet Spånga studios, utveckl...

SSM förvärvar projektfastighet i Nacka

SSM förvärvade och tillträdde i fredags fastigheten Sicklaön 138:4. Säljare var Libeno Invest AB. Fastigheten ingår som en del i projektet Saltsjö-Järla Station, ett projekt som kommer att utv...
Juni, 2016

Strategiskt samarbete mellan SSM och JVAB

SSM och JVAB har tecknat ett samarbetsavtal där JVAB blir en strategisk partner för att genomföra mark- och anläggningsentreprenader i samverkan med SSM.
Maj, 2016

Delårsrapport Q1 2016

1 800 byggrätter ackvirerades under första kvartalet. Säljgraden uppgår till 99 procent, SSM har 1 287 lägenheter i produktion.
April, 2016

Årsredovisning 2015

SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid å...
Mars, 2016
Februari, 2016

SSM förvärvar bolagets första hyresrättsprojekt

SSM och studieförbundet Bilda har den 25 februari träffat ett avtal avseende köp respektive försäljning av samtliga aktier i bolaget DKSS Fastighetsaktiebolag. Bolaget bedriver idag en k...

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet präglades av säljstarter i tre projekt med tillsammans över 500 lägenheter. Vid årets slut uppgick säljgraden till 97 % av de 1 287 lägenheter vi har i produktion. Idag är...

Turbinhallen slutsålt i turbofart

Nu är de planerade bostäderna i Järla Sjö, Turbinhallen, slutsålda. Bostäderna med industriell karaktär belägna mindre än 10 minuter från Södermalm lockade många intressenter och totalt ...

Marknadens snabbaste uppkoppling i SSM:s kommande projekt

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Undersökningar i den digitala panel som SSM skapat utifrån sitt intressentregister, visar att m...
Januari, 2016
December, 2015

Rekord på rekord för SSM i fjärde kvartalet

SSM produktionsstartar 501 lägenheter i fjärde kvartalet, SSM:s högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Det är projekten Turbinhallen (205 lgh), West Side Solna (266 lgh) och Twin House (30 l...

SSM expanderar och anställer Projektchef Mark

SSM är fortsatt expansiva och har idag drygt 50 anställda. Tillväxten har skett organiskt och under senaste månaden har bolaget anställt en projektchef mark, en platschef och två produktionsledare. ...
November, 2015

Rättelse avseende delårsrapport Q3 2015

Korrekta belopp för koncernen ska i delårsrapporten jan-sep 2015 vara Fastighetsinteckningar 42 242 tkr och Spärrade medel 9 000 tkr.För ytterligare information kontakta: Ola Persson, CFO, tel. 0708-...

Delårsrapport Q3 2015

Under tredje kvartalet förvärvades projektet The Tube i Sundbyberg om totalt ca 50 lägenheter. Säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.
Oktober, 2015

Rekordstort intresse för nya bostäder i Järla Sjö

Nu går arbetet med att förnya Centralkvarteret i Järla Sjö in i nästa fas. Intresset för att bo i de nyproducerade bostadsrätterna som nu lanseras under namnet Turbinhallen är rekordstort. Inför f...

Detaljplanen klar för Danderyds nya studentbostäder

Under närmare två år har Studentbacken AB arbetat med att utveckla en ny detaljplan för studentbostäder på fastigheten Suttung 5 i Danderyds kommun. I veckan vann slutligen detaljplanen, efter...

Premiär för SSM i Sundbyberg

SSM har förvärvat fastigheten Kv Provröret 2 i Sundbyberg. Fastigheten, som beräknas innehålla ca 50 bostadsrätter, förvärvades med färdigt bygglov från Borohus under september. ...
Augusti, 2015

Delårsrapport Q2 2015

Under andra kvartalet avslutades projektet Flygplansfabriken med 73 lägenheter i Telefonplan. Samtliga återstående lägenheter såldes under kvartalet och säljgraden uppgår till 100 %, SSM...
Juni, 2015

Hyresrätter för morgondagens stockholmare

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och vi har under några år utvecklat bostadsrätter för morgondagens stockholmare. Då många inom vår målgrupp kan tänka ...
Maj, 2015

Delårsrapport Q1 2015

SSM startade under första kvartalet byggnation av 46 lägenheter i projektet ND Studios i Norra Djurgårdsstaden. Projektet säljstartades och såldes till 100 % under januari månad. SSM har nu 859 lägen...
April, 2015

Över 6000 intresseanmälningar till Tellus Tower

I förra veckan passerade antalet intresseanmälningar för projektet Tellus Tower 6000 stycken. Försvaret har godkänt ett antal förslag till ny lokalisering för projektet i Telefonplan. Stockholms stad a...

Årsredovisning 2014

SSM fortsätter att expandera kraftigt och årsredovisningen för 2014 vittnar om detta med 515 byggstarter och en marknadsandel på hela 10,2 %* i Stockholms stad och 31,7 %* i Solna. ...
Februari, 2015

Bokslutskommuniké 2014

SSM lägger ytterligare ett år av kraftig expansion till handlingarna. Med en ökning av antal lägenheter i produktion från 455 till 813 st etablerar sig SSM som en av Stockholms större aktör...
Januari, 2015

SSM anställer marknadschef

I syfte att med kraft fortsätta utveckla vårt bolag, vår affär, vår kommunikation, vårt varumärke och våra produkter har Susanne Blomberg anställts som marknadschef. Ambitionsnivån för var v...

Magnus Forsling anställs som avdelningschef på SSM

SSM fortsätter att expandera och för att fortsatt stärka projektorganisationen har vi anställt ytterligare en avdelningschef. Magnus Forsling tillträder tjänsten den 19 februari 2015. ...
December, 2014

SSMs obligation noteras för handel på Nasdaq OMX

Den 19 december 2013 offentliggjorde SSM att bolaget valt att emitterat ett obligationslån om 200 MSEK. Obligationslånet löper över fyra år med förfall den 27 december 2017. Obligationen löper...
November, 2014

SSM utvecklar nytt bostadsprojekt i Täby kommun

I juni 2014 bjöd Täby kommun in marknadens byggherrar för att tävla om markanvisningar i kommunens nästa, stora stadsutvecklingsområde Västra Roslags-Näsby. Visionen för området är en håll...

Studentbacken förvärvar byggrätter av HSB i Täby

Studentbacken är SSM koncernens dotterbolag för utveckling av studentlägenheter.  Den 3:e oktober ingick Studentbacken ett förvärvsavtal med HSB Bostad om att förvärva 90 st bostadsbyggrätter ämnade f...
Oktober, 2014

Profi Fastigheter och SSM inleder samarbete

I linje med "Nacka bygger stad" inleder SSM och Profi Fastigheter ett samarbete för att utveckla Centralkvarteret i Järla sjö, inkluderande Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, ti...
September, 2014

SSM förvärvar fastigheten Stora Sjöfallet, Stockholm

Den 15 augusti tecknade SSM Holding AB (publ) avtal gällande förvärv av fastighetenStora Sjöfallet i Stockholm. Säljare är NCC och SSM kommer att tillträda fastigheten i början av novemb...
Juni, 2014
April, 2014

Årsredovisning 2013

2013 växte SSM från 14 till 33 medarbetare, 369 lägenheter byggstartades och investeringar gjordes i fyra nya projekt. Omsättningen uppgick till 171 (224) Mkr med ett rörelseresultat på 4...
Mars, 2014

SSM anställer fler medarbetare

SSM rekryterar ytterligare två nya medarbetare för att arbeta med bolagets utveckling av ”Bostäder för morgondagens stockholmare”.

Norra Europas högsta bostadshus växer fram

Tellus Tower är ett bostadsprojekt som utvecklas av SSM Holding AB (publ) vid mycket populära Telefonplan i Stockholm. För närvarande pågår arbete med detaljplanen för projektet, vilken en...
December, 2013
November, 2013

Genomförd säljstart för Rosteriet

Försäljningsstart av Rosteriet har nu genomförts och intresset för projektet har varit mycket stort. Det stora intresset har resulterat i att ca 70 % av lägenheterna nu är bokade. ...
Oktober, 2013
September, 2013

Greger Jansson blir ny inköpschef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och för att stärka och vidareutvecklabolagets strategiska arbete med inköp har Greger Jansson anställts som inköpschef.  ...
Augusti, 2013
April, 2013

Eva Pettersson blir ny HR chef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och har under början av 2013 anställt ytterligare 4 personer, Eva Pettersson (HR Chef), Johan Perslow (Projektchef), Anna Bergkrantz (P...
Mars, 2013
Februari, 2013
Januari, 2013

Erik Lemaitre blir ny affärsutvecklare på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och ser en fortsatt god efterfrågan på bostäder. SSM bygger bostäder för morgondagens Stockholmare, ”bostäder med det lilla extra”. I ...
September, 2012

Mattias Roos blir ny VD för SSM Bygg & Fastighets AB

Mattias Roos tillträder tjänsten den 1 december. Mattias har en gedigen bakgrund inom bygg -och fastighetsbranschen, närmast kommer han från en tjänst på NCC Boende AB där han arbetat som Af...