Maj, 2020

Positivt kassaflöde och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av januari – mars 2020 Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultat förbättrad...
April, 2020

SSM publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats. Års- och hållbarhetsredovisning 2019, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns t...
Februari, 2020

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Sammanfattning av oktober - december 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2). Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West ...