December, 2018
November, 2018

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för m...
September, 2018

Förändringar i SSMs koncernledning

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen.
Augusti, 2018

Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm

Sammanfattning av april – juni 2018. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).
Maj, 2018
April, 2018
Februari, 2018

Rätt positionerad på en fortsatt avvaktande marknad

Sammanfattning av januari – december 2017. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9). Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8)...