November, 2020

Stärkt resultat och finansiell ställning

Sammanfattning av juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (140,5) MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 10,5 MSEK (-26,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen ...
Oktober, 2020
Augusti, 2020

Positivt resultat och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av april – juni 2020 Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav b...
Maj, 2020

Positivt kassaflöde och stärkt finansiell ställning

Sammanfattning av januari – mars 2020 Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultat förbättrad...
April, 2020

SSM publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats. Års- och hållbarhetsredovisning 2019, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns t...
Februari, 2020

Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Sammanfattning av oktober - december 2019 Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2). Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West ...