September, 2018
September, 2017
Februari, 2017
Januari, 2017
December, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där en ny bolagsordning har antagits. Vidare beslöts om en uppdelning av bolagets aktier samt val av ny styrelseledamot.
Oktober, 2016

SSM utser Casper Tamm till ekonomidirektör

SSM Holding AB (publ), den ledande aktören inom bostadsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, kompletterar och förstärker sin bolagsledning genom att utse Casper Tamm till ek...
September, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där beslut om en utökad och ny styrelse, styrelsearvode och extra utdelning antogs.
Juli, 2016
December, 2015

SSM expanderar och anställer Projektchef Mark

SSM är fortsatt expansiva och har idag drygt 50 anställda. Tillväxten har skett organiskt och under senaste månaden har bolaget anställt en projektchef mark, en platschef och två produktionsledare. ...
Januari, 2015

SSM anställer marknadschef

I syfte att med kraft fortsätta utveckla vårt bolag, vår affär, vår kommunikation, vårt varumärke och våra produkter har Susanne Blomberg anställts som marknadschef. Ambitionsnivån för var v...

Magnus Forsling anställs som avdelningschef på SSM

SSM fortsätter att expandera och för att fortsatt stärka projektorganisationen har vi anställt ytterligare en avdelningschef. Magnus Forsling tillträder tjänsten den 19 februari 2015. ...
Juni, 2014
Mars, 2014

SSM anställer fler medarbetare

SSM rekryterar ytterligare två nya medarbetare för att arbeta med bolagets utveckling av ”Bostäder för morgondagens stockholmare”.
November, 2013
September, 2013

Greger Jansson blir ny inköpschef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och för att stärka och vidareutvecklabolagets strategiska arbete med inköp har Greger Jansson anställts som inköpschef.  ...
April, 2013

Eva Pettersson blir ny HR chef på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och har under början av 2013 anställt ytterligare 4 personer, Eva Pettersson (HR Chef), Johan Perslow (Projektchef), Anna Bergkrantz (P...
Januari, 2013

Erik Lemaitre blir ny affärsutvecklare på SSM

SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och ser en fortsatt god efterfrågan på bostäder. SSM bygger bostäder för morgondagens Stockholmare, ”bostäder med det lilla extra”. I ...
September, 2012

Mattias Roos blir ny VD för SSM Bygg & Fastighets AB

Mattias Roos tillträder tjänsten den 1 december. Mattias har en gedigen bakgrund inom bygg -och fastighetsbranschen, närmast kommer han från en tjänst på NCC Boende AB där han arbetat som Af...