November, 2017

SSM förvärvar ett unikt projekt motsvarande 250 bostäder i urbana och växande Hägersten

SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens marknadsledande bostadsutvecklare inom prisvärda och yteffektiva bostäder, fortsätter expandera genom att förvärva ett bostadsprojekt med strandtomt i urbana och växande Hägersten av stiftelsen Neijp-Henriksberg. Projektet omfattar cirka 12 700 m2 BOA, vilket SSM bedömer kunna utveckla till 250 bostadsrätter. Detaljplanearbete är påbörjat och initial köpeskilling uppgår till 60 MSEK, varav 30 MSEK betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Försäljningen är uppdelad på tre jämnt fördelade etapper. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av dessa etapper. Försäljningsstart är beräknad till 2019 och inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
Oktober, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 72 studentbostäder

SSM påbörjar idag försäljningen av 72  studentbostäder, i form av bostadsrätter, inom ramen för projektet Tentafabriken. Projektet är beläget i centrala Sollentuna med närhet till köpcentrum och service, grönområden, slalombacke samt goda allmänna kommunikationer till regionens olika lärosäten. Bostäderna består framförallt av ett rum och kök om 24 m2 med direktanslutna förråds-utrymmen. Samtliga bostäder planeras för att antingen ha en egen balkong eller en egen uteplats. Projektet planerar även för en gemensam takterrass och 1000/1000 Mbit/s bredband ingår i de boendes månadsavgift. Inflyttning beräknas kunna påbörjas under slutet av 2019. SSM har som långsiktig målsättning att tio procent av koncernens bostadsportfölj ska bestå av studentbostäder.

40 meter ovan mark – 272 unika och prisvärda bostadsrätter i projekt Bromma Boardwalk släpps till försäljning

40 meter ovan mark med utsikt över Bällstaån och Sundbybergs centrum. Idag påbörjar SSM försäljning av 272  bostadsrätter, varav 13 stadsradhus, inom ramen för projekt Bromma Boardwalk. Merparten av bostäderna kommer att ha en egen balkong om 15 m2. Ett antal bostäder kommer även att ha 60 m2 stora privata terrasser eller egna trädgårdar. Projektet planerar för ett flertal eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsfunktioner, exempelvis två takterrasser med utegym och utekök, bilpool och 1000/1000 Mbit/s bredband. Inflyttning beräknas till mitten av 2020.

Första inflyttning i Turbinhallen – ett prisvärt och karaktärsstarkt boende i historisk industribyggnad

Idag börjar de första bostadsrättsinnehavarna att flytta in i Turbinhallen – ett bostadsprojekt som produktionsstartades under 2015 i Gustaf de Lavals industrifastighet från 1911. Fastigheten är belägen tio minuter från Slussen, i en naturskön miljö och med närhet till Saltsjöbanans Järla Station och kollektivbussar. Projektet består av 205 prisvärda bostads-rätter med ett till fem rum plus kök, och präglas av en modern industrikänsla i form av karaktärstarka, funktionella bostäder, varav en del även är etagelägenheter med hela 4,5 meter i takhöjd och med terrass samt radhus med egen uteplats. Samtliga lägenheter har tillgång till marknadens snabbaste bredband 1000/1000 Mbit/s och gemensamhets-funktioner finns i form av inomhusspa och gym. Inflyttningen sker successivt och sista inflyttning är beräknad till andra kvartalet 2018.
September, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 90 prisvärda bostadsrätter med eftertraktade gemensamhets-funktioner i nya urbana och gröna Täby Park

Idag påbörjar SSM försäljningen av 90 prisvärda och funktionella bostadsrätter inom ramen för projektet Täby Market. Projektet är attraktivt beläget med närhet till Roslagsbanans station Galoppfältet och är en del av den framväxande urbana och gröna stadsdelen Täby Park. En stadsdel som på sikt kommer att bestå av minst 6 000 bostäder. Projektet planerar för flera eftertraktade gemensamhetsfunktioner, exempelvis takterass med pergola, bil- och cykelpool, laddningsstationer för elbilar, cykelverkstad och 1000/1000 Mbit/s bredband. Byggnaden projekteras enligt Miljöbyggnad Silver och inflyttning beräknas kunna påbörjas  under första kvartalet 2020.
Juli, 2017

SSM produktionsstartar 204 bostadsrätter efter en hög försäljningstakt i projekt Kosmopoliten

Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
Juni, 2017
Maj, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med hög grönytefaktor i nya urbana Roslags Näsby

Idag påbörjar SSM försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med egen balkong eller uteplats i det livfulla och urbana Roslags Näsby. Projektet som kallas för Platform West planerar för gemensamhetsytor i form av en takterrass och en grönskande innergård. Byggnaden kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och ha en hög grönytefaktor, vilket bland annat återspeglas via gröna tak samt sedumtak med solceller, klätterväxter på en fasad samt avfallskvarnar i samtliga bostäder.  En första inflyttning beräknas till slutet av 2020. 

SSM påbörjar försäljningen av 183 eftertraktade bostadsrätter i urbana och naturnära Väsjön, Sollentuna

SSM påbörjar i veckan försäljningen av 183 eftertraktade och yteffektiva bostadsrätter i det framväxande urbana och naturnära Väsjön i Sollentuna. Projektet som kallas för Sollentuna Hills, består av bostäder med egen balkong/fransk balkong eller egen uteplats. Inom ramen för projektet planeras även för tidsenliga gemensamhetsytor i form av en lummig innergård med utomhusspa, loungeyta och grillmöjligheter, samt bil- och cykelpool med en tillhörande cykelverkstad. Inflyttning beräknas till 2022.

SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 175 bostäder i Akalla

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Akalla av D. Carnegie & Co AB. Projektet omfattar en total BOA om 9 000 m2, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 175 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 MSEK. Försäljningsstart är beräknad till 2019 med en förväntad inflyttning från och med 2021.
April, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 204 bostadsrätter med eftertraktade gemensamhetsytor i attraktiva Kista Äng

Idag påbörjar SSM försäljningen av 204 bostadsrätter i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet, som är namngivet till Kosmopoliten, består av prisvärda och yteffektiva bostadsrätter med en BOA om 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en BOA om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och framtida bostadsrättsinnehavare erbjuds även eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Produktionsstart beräknas till 2019 med en förväntad inflyttning under senare delen av 2021.
Mars, 2017

SSM förvärvar ett projekt i Stockholms kommun motsvarande cirka 260 bostadsrätter

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektet, som kommer att drivas i egen regi, avser SSM att utveckla till cirka 260 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK och byggstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.
Februari, 2017