Juli, 2017

SSM produktionsstartar 204 bostadsrätter efter en hög försäljningstakt i projekt Kosmopoliten

Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
Juni, 2017
Maj, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med hög grönytefaktor i nya urbana Roslags Näsby

Idag påbörjar SSM försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med egen balkong eller uteplats i det livfulla och urbana Roslags Näsby. Projektet som kallas för Platform West planerar för gemensamhetsytor i form av en takterrass och en grönskande innergård. Byggnaden kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och ha en hög grönytefaktor, vilket bland annat återspeglas via gröna tak samt sedumtak med solceller, klätterväxter på en fasad samt avfallskvarnar i samtliga bostäder.  En första inflyttning beräknas till slutet av 2020. 

SSM påbörjar försäljningen av 183 eftertraktade bostadsrätter i urbana och naturnära Väsjön, Sollentuna

SSM påbörjar i veckan försäljningen av 183 eftertraktade och yteffektiva bostadsrätter i det framväxande urbana och naturnära Väsjön i Sollentuna. Projektet som kallas för Sollentuna Hills, består av bostäder med egen balkong/fransk balkong eller egen uteplats. Inom ramen för projektet planeras även för tidsenliga gemensamhetsytor i form av en lummig innergård med utomhusspa, loungeyta och grillmöjligheter, samt bil- och cykelpool med en tillhörande cykelverkstad. Inflyttning beräknas till 2022.

SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 175 bostäder i Akalla

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Akalla av D. Carnegie & Co AB. Projektet omfattar en total BOA om 9 000 m2, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 175 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 MSEK. Försäljningsstart är beräknad till 2019 med en förväntad inflyttning från och med 2021.
April, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 204 bostadsrätter med eftertraktade gemensamhetsytor i attraktiva Kista Äng

Idag påbörjar SSM försäljningen av 204 bostadsrätter i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet, som är namngivet till Kosmopoliten, består av prisvärda och yteffektiva bostadsrätter med en BOA om 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en BOA om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och framtida bostadsrättsinnehavare erbjuds även eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Produktionsstart beräknas till 2019 med en förväntad inflyttning under senare delen av 2021.
Mars, 2017

SSM förvärvar ett projekt i Stockholms kommun motsvarande cirka 260 bostadsrätter

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektet, som kommer att drivas i egen regi, avser SSM att utveckla till cirka 260 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK och byggstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.
Februari, 2017