Stockholms stad och SSM överens om ny plats för Tellus Tower

I februari 2015 satte Försvarsmakten stopp för den tänkta placeringen av det som skulle bli norra Europas högsta bostadshus, Tellus Tower. Sedan dess har SSM och Stockholms stad arbetat tillsammans för att hitta en ny plats och en ny utformning av projektet. Nu har en överenskommelse träffats och det nya läget för skyskraporna, som utvecklats till två stycken kan presenteras. Projektet ligger fortfarande vid Telefonplan, men nu i direkt anslutning till Telefonplans tunnelbanestation.