Delårsrapport Q1 2015

SSM startade under första kvartalet byggnation av 46 lägenheter i projektet ND Studios i Norra Djurgårdsstaden.
Projektet säljstartades och såldes till 100 % under januari månad. SSM har nu 859 lägenheter i produktion.

·
Nettoomsättningen uppgår till 168 231 tkr (104 948 tkr).

·
Rörelseresultatet uppgår till 26 301 tkr (8 082 tkr).

·
Rörelsemarginalen uppgår till 16 % (8 %).

·
Resultat efter skatt uppgår till 22 981 tkr (3 286 tkr).För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2014 startade bolaget byggnation av totalt 515 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se