Delårsrapport Q1 2016

1 800 byggrätter ackvirerades under första kvartalet. Säljgraden uppgår till 99 procent, SSM har 1 287 lägenheter i produktion.Nettoomsättningen uppgår till 72 896 tkr (168 231 tkr).

Rörelseresultatet uppgår till 28 537 tkr (26 468 tkr).

Rörelsemarginalen uppgår till 39,1 % (15,7 %).

Resultat efter skatt uppgår till  25 019 tkr (23 121tkr).

1 801 (160) lägenheter ackvirerades.

20 (83) lägenheter såldes.

Vid utgången av kvartalet hade vi 1 287 lägenheter i produktion.

Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 99 %.För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2015 startade bolaget byggnation av totalt ca 547 stycken lägenheter och antalet byggrätter i pågående produktion var vid årets slut 1 287.

Läs mer på: www.ssmfastigheter.se