Delårsrapport Q2 2015

Under andra kvartalet avslutades projektet Flygplansfabriken med 73 lägenheter i Telefonplan. Samtliga återstående lägenheter såldes under kvartalet och säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.1 APRIL – 30 JUNI 2015
Nettoomsättningen uppgår till 67 275 tkr (79 804 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 15 946 tkr (31 771 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 23 % (40 %).
Resultat efter skatt uppgår till  11 950 tkr (12 864 tkr).

1 JANUARI – 30 JUNI 2015
Nettoomsättningen uppgår till 235 506 tkr (184 752 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 42 247 tkr (39 853 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 18 % (22 %).
Resultat efter skatt uppgår till  34 931 tkr (16 150 tkr).För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2014 startade bolaget byggnation av totalt 515 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se