Delårsrapport Q2 2016

SSM emitterade i maj en obligation med en ram om 700 MSEK och en första upplåning om 400 MSEK. I samma transaktion löstes den tidigare obligationen om 200 MSEK från 2013. Under kvartalet förvärvades ytterligare 800 byggrätter; i Järla (Nacka) i egen regi samt vid Brommaplan i samarbete med Profi. The Tube (50 lgh) i Sundbyberg byggstartades. SSM har 1 337 lägenheter i produktion.

1 april – 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 130 108 tkr (67 275 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 725 tkr (16 226 tkr)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 25,9 % (24,1 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till  23 446 tkr (12 270 tkr)
 • Vid utgången av kvartalet hade vi 1 337 lägenheter i produktion
 • Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 98 %.

1 januari – 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 203 004 tkr (235 506 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 62 262 tkr (42 694 tkr)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 30,7 % (18,1 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till  48 465 tkr (35 391 tkr)
 • 2 601 (160) lägenheter ackvirerades
 • 61 (86) lägenheter såldes

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Denna Information

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 26 augusti 2016.

I delårsrapporten för Q2 2016 som publicerades den 26 augusti 2016 redovisades i koncernens resultaträkning vissa felaktiga jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 juni 2015 på sida 2 och 4 i rapporten. En korrigering av informationen har gjorts i delårsrapporten och offentliggjorts via pressmeddelande den 16 januari 2017 kl 17.30 CET.

Om SSM Holding AB (publ)

SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare – och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Under 2015 startade SSM byggnationen av 547 bostäder. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se.