Delårsrapport Q3 2015

Under tredje kvartalet förvärvades projektet The Tube i Sundbyberg om totalt ca 50 lägenheter. Säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 40 570 tkr (23 025 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 4 791 tkr (4 067 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 12 % (17 %).
Resultat efter skatt uppgår till 6 096 tkr (679 tkr).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 276 076 tkr (207 777 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 47 038 tkr (43 920 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 17 % (21 %).
Resultat efter skatt uppgår till 41 027 tkr (16 829 tkr).För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2014 startade bolaget byggnation av totalt 515 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se