Delårsrapport Q3 2016

SSM har under kvartalet startat Metronomen med 190 lägenheter och färdigställt ND Studios med 46 lägenheter. Säljgraden uppgår till 94 procent. SSM har 1 481 lägenheter i produktion.

1 juli – 30 september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 189 689 tkr (40 570 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 63 093 tkr (4 344 tkr)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 % (10,7 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 45 612 tkr (5 636tkr)
 • Vid utgången av kvartalet fanns 1 481 (786) lägenheter i produktion
 • Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 94 % (100 %)

1 januari – 30 september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 392 693 tkr (276 076 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 125 355 tkr (47 038 tkr)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 31,9 % (17,0 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 94 077 tkr (41 027 tkr)
 • 2 601 (56) lägenheter ackvirerades
 • 187 (86) lägenheter såldes

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Persson
CFO
Telefon: +46 (0)708 – 32 99 93
E-post: ola.persson@ssmfastigheter.se

Mattias Roos
Verkställande direktör
Telefon: +46 (0)706 – 18 51 99
E-post: mattias.roos@ssmfastigheter.se

Denna Information

SSM Holding AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning samt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 25 november 2016.

Om SSM Holding AB (publ)

SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbana invånare – och ambitionen är att utveckla storstadsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. För närvarande har SSM 1481 bostäder i produktion. Läs mer på www.ssmfastigheter.se.