Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen minskade till 104,1 MSEK (189,7).
  • Rörelseresultatet ökade till 124,9 MSEK (63,1) och rörelsemarginalen till 120,0% (33,3).
  • Resultat per aktie ökade till 2,95 SEK (1,52).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -24,9 MSEK (15,4).
  • Förvärv av 520 byggrätter i Rotebro och Jakobsberg.
  • Försäljningsstart av 90 bostadsrätter, antalet sålda bostäder uppgick till 50 stycken.
  • Etablering av JV med en av världens största kapitalförvaltare Partners Group, beträffande projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen, till ett bedömt projektvärde om 7,6 mdr SEK. Transaktionen har initialt gett en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om 107,7 MSEK på tillträdesdagen samt en resultateffekt om 112,6 MSEK.