Finansiell kalender

Tyst period Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Tyst period Q1 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma 2018

Årsstämman i SSM kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q3 2018