Finansiell kalender

Tyst period – Delårsrapport Q4 2018

Bokslutskommuniké 2018

Tyst period – Delårsrapport Q1 2019

Delårsrapport Q1 2019

Årsstämma 2019

Tyst period – Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Tyst period – Delårsrapport Q3 2019

Extra bolagsstämma 2019

Kapitalmarknadsdag

Delårsrapport Q3 2019