Finansiella mål

Styrelsen har antagit nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy att gälla från och med 2017 och tillsvidare. Utdelningspolicyn avser verksamhetsåret 2017 med en första möjlig utdelning i samband med årsstämman 2018.

De nya målen, som anges nedan, följer av bolagets fokus på långsiktigt värdeskapande samt en fortsatt stark och lönsam tillväxt.

  • Rörelsemarginal: >20 procent
  • Räntabilitet på eget kapital: >25 procent
  • Räntetäckningsgrad: >2 gånger
  • Soliditet: >30 procent
  • Utdelningspolicy: >30 procent av årets resultat from 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018