Finansiella rapporter

Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter

Under sista kvartalet 2015 utvärderade bolaget sina principer för klassificering förvaltningsfastigheter mot kriterier och vägledning enligt IAS 40. Utredningen innebar att samtliga förvaltningsfastigheter omklassificerats till projektfastigheter och ska redovisas enligt IAS 2 med effekten att tidigare verkligt värde justeringar har återförts och nedlagda kostnader på fastigheterna istället har aktiverats. Omräkningen har skett retroaktivt och framgår enligt omräkningsnot på sidan 16 i 2015 års bokslutskommuniké.

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
15 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
24 april, 2018 Årsredovisning 2017
22 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
15 november, 2017 Delårsrapport Q3 2017
17 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
18 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017
14 mars, 2017 Årsredovisning 2016
20 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016
25 november, 2016 Delårsrapport Q3 2016
26 augusti, 2016 Delårsrapport Q2 2016
26 maj, 2016 Delårsrapport Q1 2016
28 april, 2016 Årsredovisning 2015
26 februari, 2016 Bokslutskommuniké 2015
27 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015
28 augusti, 2015 Delårsrapport Q2 2015
28 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015
24 april, 2015 Årsredovisning 2014
27 februari, 2015 Bokslutskommuniké 2014
26 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014
27 augusti, 2014 Delårsrapport Q2 2014
4 juni, 2014 Delårsrapport Q1 2014 - Kommentar
27 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014
29 april, 2014 Årsredovisning 2013
28 februari, 2014 Bokslutskommuniké 2013
17 juni, 2013 Årsredovisning 2012