Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
22 april, 2020 Årsredovisning 2019
24 april, 2019 Årsredovisning 2018
24 april, 2018 Årsredovisning 2017
14 mars, 2017 Årsredovisning 2016
28 april, 2016 Årsredovisning 2015
24 april, 2015 Årsredovisning 2014
29 april, 2014 Årsredovisning 2013
17 juni, 2013 Årsredovisning 2012