Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
26 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014
27 augusti, 2014 Delårsrapport Q2 2014
4 juni, 2014 Delårsrapport Q1 2014 - Kommentar
27 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014
29 april, 2014 Årsredovisning 2013
28 februari, 2014 Bokslutskommuniké 2013