Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
27 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015
28 augusti, 2015 Delårsrapport Q2 2015
28 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015
24 april, 2015 Årsredovisning 2014
27 februari, 2015 Bokslutskommuniké 2014