Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
25 november, 2016 Delårsrapport Q3 2016
26 augusti, 2016 Delårsrapport Q2 2016
26 maj, 2016 Delårsrapport Q1 2016
28 april, 2016 Årsredovisning 2015
26 februari, 2016 Bokslutskommuniké 2015