Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
15 november, 2017 Delårsrapport Q3 2017
17 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
18 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017
14 mars, 2017 Årsredovisning 2016
20 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016