Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
14 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018
28 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018
15 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
24 april, 2018 Årsredovisning 2017
22 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017