Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
14 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018
28 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018
15 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
22 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017