Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
19 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019
28 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 2019
15 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019
24 april, 2019 Årsredovisning 2018
21 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018