Finansiella rapporter

  Rapport Alternativa nyckeltal Presentation
19 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019
28 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 2019
15 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019
21 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018